St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Inloopmiddag Jeugdgebouw

15-01-2015 14:00 uur

      In samenwerking met Welzijn Rivierenstroom  is er op maandag 16 maart van 14.00 t/m     
      16.00 uur een inloopmiddag in het jeugdgebouw,  Pr. Beatrixstraat 9, te Eck en Wiel.

      Deze middag(en) is speciaal opgezet om elkaar te ontmoeten, samen een spelletje te spelen b.v.                  sjoelen, rummy-cup, een kaartje leggen enz. of om gezellig wat te kletsen. 

      In principe komen we om de twee weken bij elkaar en is iedereen, zowel dames als heren uit de 
      omgeving van Eck en Wiel vrij om in en uit te lopen. Voor koffie, thee en iets lekkers wordt gezorgd.

      Veelal wordt dit soort projecten opgestart voor senioren, maar wij zijn van mening dat iedereen 
      zowel jong als oud van harte welkom is.  U komt toch ook ?

      Voor meer informatie, of als u problemen heeft met vervoer, kunt u contact opnemen met,
               
      Mw. C. van Elst, tel. 0344-694077
      Mw. T. Hekman, tel. 06-43758253