St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

25-10-2016

Kerkdiensten.
 
Zondag    30 oktober,     10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum. Her­vor­mings­dag.
Woensdag 2 november, 19.30 uur: ds. G. Boer uit Rhenen. Dankdag voor gewas en arbeid.
Zondag      6 november, 10.00 uur: mw. ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenen­daal.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er Kinderkerk in het Jeugdgebouw. Aanvang 10.00 uur.

Zieken.
 
De heer J. Zantink van de Adam van Delenstraat is na een opname in het ziekenhuis weer thuis. Wij wensen hem veel sterkte en een algeheel herstel toe.
Ook zijn er veel zieken thuis die steeds weer geconfronteerd worden met ernstige lichamelijke en geestelijke problemen en zoeken naar de beste behandeling.
Wij wensen hen veel kracht en Gods zegen en hopen en bidden dat er genezing mogelijk is.

Ouderensoos.
 
Op 27 oktober a.s. is er weer ouderensoos. We komen om 14.30 uur samen in het Jeugdgebouw.
U bent allen weer hartelijk welkom. We hebben weer een leuk programma.
We geven U alvast de data van samenkomst voor de rest van dit jaar door.
24 november: Sint Nicolaasviering.
22 december: Kerstviering met aansluitend de gezamenlijke maaltijd.
Tot ziens op 27 oktober a.s. Ans en Rebinah.

Dorcas Voedselactie 2016
 
Van 30 oktober t/m 6 november wordt voor de eenentwintigste keer de Dorcas Voedselactie gehouden. 
Op ruim duizend locaties in Ne­der­land, in supermarkten, kerken en scholen, zamelen duizenden vrijwilligers samen met consumenten voedsel en geld in voor de allerarmsten in Oekraïne, Moldavië, Albanië en Roemenië.
Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door de opdracht uit de bijbel om te zorgen voor armen en onderdrukten, werkt Dorcas al ruim 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.
Onder het motto “doe een boodschapje extra” staan er op zaterdag 12 november vrijwilligers in Eck en Wiel bij de M.C.D van 8.00 tot 18.30 uur. Wij hopen dat er weer menig voedselpakket gevuld zal worden.
Namens de contactpersoon van Dorcas, Mieke Kaspers.

Verantwoording giften.
 
Ont­van­gen voor de kerk: via mevr. W. van Tuil € 10,–
                                         via mevr. R. Muller € 10,–
                                         via mevr. T. Hekman € 5,–.                                                    
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 1 november a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.   

Namens de kerkenraad, allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.