St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

11-10-2016

Kerkdiensten.

Zondag 16 oktober, 10.00 uur: dr. W. de Greef uit Leusden.
Zondag 23 oktober, 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal.

Kinderkerk.

Iedere zondag is er kinderkerk in het Jeugdgebouw, aanvang 10.00 uur.

Zieken.

Mevr. Bleijenberg van de Kamillenkamp is in haar huis heel ongelukkig ten val gekomen en heeft een breuk in haar bovenarm opgelopen. Haar arm moet nu volkomen rust hebben om genezing mogelijk te maken.
Wij wensen haar veel sterkte en geduld en hopen dat ze met de nodige rust en later met de therapie weer geheel herstellen zal.
We wensen haar, en natuurlijk ook andere zieken thuis die tobben met hun gezondheid, veel vertrouwen, kracht en sterkte.

Bloemengroet.

In de dienst van zondag 2 oktober gingen de bloemen met een groet van de gemeente naar ds. W. Pera uit Leersum, die opgenomen geweest is in het ziekenhuis.
Zoals u weet is hij regelmatig een van onze gastpredikanten, we hopen en bidden dat hij weer zal herstellen en dat we hem in de toekomst weer als voorganger in de dienst mogen begroeten.
Ds. Pera was erg verrast door de bloemengroet en schreef de volgende brief:

Hartverwarmend. Heel hartelijk dank voor de meelevende groeten en beterschapswensen die ik een dezer weken van u mocht ontvangen. Ze waren voor mij intens bemoedigend. En dat eens te meer vanwege uw voor mij gevouwen handen! Je gaat je “gedragen” voelen door God en medemens en wat is dat hartverwarmend!
Heel dankbaar bedacht ik: wat geweldig om op zulke momenten in je leven, zo de dragende steun van geloven en de geloofsgemeenschap te mogen ervaren.
Inmiddels hebben de medici mij “schoon” (d.w.z. zonder tumor of uitzaaiingen) verklaard!
Hartverwarmend als ze dat over 3 maanden opnieuw kunnen constateren.
Met een dankbare en warme groet, mede namens Annemiek, ds. Wim Pera.

Ouderensoos.

De eerstvolgende bijeenkomst van de ouderensoos is op donderdag 27 oktober in het Jeugdgebouw, aanvang 14.30 uur. U bent van harte welkom.

Heeft u nog vragen of wilt u opgehaald worden dan kunt u contact opnemen met mevr. A. van Bruxvoort, tel. 0344-691939 of mevr. R. Bötzel, tel. 0344-689805.

Inloopmiddagen.

Op de volgende data vinden de inloopmiddagen weer plaats in het Jeugdgebouw: 17 en 31 oktober, 7 en 21 november. Kom gerust eens binnenlopen om een praatje te maken, een kopje koffie/thee te drinken en zo u wilt een spelletje doen!

Verantwoording giften.

Ontvan­gen voor de kerk: via ds. Alma € 10,–.
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.

De verjaardagbusjes hebben in het 3e kwartaal € 338,10 opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.

Kopij “De Kerk Roept”.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 18 oktober a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Het wordt erg op prijs gesteld als u ziekte e.d. aan de kerkenraad of aan dit e-mail adres doorgeeft zodat we kunnen meeleven met elkaar.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.