St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

27-09-2016

Kerkdiensten.

Zondag 2 oktober, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen. Israëlzondag.
Zondag 9 oktober, 10.00 uur: ds. H.G. Dijk uit Acquoy. Werelddiaconaatszondag.

Kinderkerk.

Op de startzondag waren de kinderen aanwezig in de kerk. We hebben genoten van het zingen en van de diverse muziekinstrumenten die zij bespeelden bij het slotlied: Love de Heer!
We wensen de leiding veel enthousiasme en wijsheid voor het ko­mend seizoen en hopen dat veel kinderen op zondagmorgen om 10.00 uur naar het Jeugdgebouw komen. 

Zieken.

Mevr. Visser-Kwint, Spireastraat, is na een val enkele dagen opgenomen geweest in het ziekenhuis; inmiddels verblijft zij voor revalidatie in Vrijthof te Tiel.
Een zware hersenschudding heeft Peter v. Dijk uit de Bolderikstraat opgelopen tijdens een val van zijn fiets.
Ook zijn er mensen thuis die met chronische of ernstige ziekte te maken hebben. Wij hopen en bidden dat Gods nabijheid voelbaar mag zijn en wensen een ieder heel veel sterkte en beterschap toe.
Graag blijven we op de hoogte van het wel en wee in onze gemeente, zodat we met elkaar vreugde en verdriet kunnen delen. Afgelopen zondag was het thema van de dienst ‘Deel je leven’. Op vele manieren is dat mogelijk, zeker ook in omzien naar elkaar.

Bijbelkring.

Binnenkort starten we met de bijbelkring. Deze avonden staan onder leiding van ds. Alma uit Veenendaal. Dit seizoen zullen wij samen nadenken over de Bergrede uit Mattheüs. Als leidraad hebben wij hiervoor het boekje ‘Bouwen op de Rots’ van drs. N.M. Boot-van Kampen aangeschaft.
De locatie is het Jeugdgebouw, de kleine zaal. We starten om 19.45 uur en stoppen rond 22.00 uur.
Onze eerste avond is op dinsdag 27 september aanstaande. Verder hebben we tot het eind van dit jaar de volgende data ingepland: 18 oktober, 1 november, 15 november en 29 november.
Heeft u interesse? Kom dan vrijblijvend een keertje meedoen. U bent welkom.
Een hartelijke groet namens de bijbelkring, Marja van Amerongen.

Cantate Deo

Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Cantate Deo’, 40 jaar dienstbaar aan kerk en samenleving.
Op 7 oktober 1976 is het koor ‘Cantate Deo’ opgericht op initiatief van ds. en mevr. Van Anrooy en enkele gemeenteleden. Enkele van de initiatiefnemers zijn nog steeds actief lid van het koor.
Het koor staat sinds 19 oktober 1989 onder de bezielende leiding van de dirigent, dhr. Adriaan v.d. Linden.
Het koor wil haar 40-jarig bestaan gedenken in de dienst van 2 oktober a.s. Dit zal een gewone zondagse eredienst zijn, waarin het koor enkele liederen zal zingen. Zo wil zij tonen dienstbaar te zijn aan kerk en samenleving. Ds. Boer uit Rhenen zal in deze dienst voorgaan.
Na de dienst nodigt het koor u uit in het Jeugdgebouw om samen met de koorleden een kopje koffie/thee te drinken. Het bestuur.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk: via mevr. R. Muller € 10,–.
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.

De busjes kunnen weer geleegd worden op dinsdag 4 oktober a.s. om 14.00 uur bij
Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 4 oktober a.s. op het volgende 
e-mailadres: kerblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.