St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

13-09-2016

Kerkdiensten.

Zondag 18 september, 10.00 uur: mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Over­berg. Start winterwerk, familiedienst.
Zondag 25 september, 10.00 uur: prof. E. Schroten uit Driebergen.

Kinderkerk.

Iedere zondag is er om 10.00 uur kinderkerk in het jeugdgebouw.

Vrede verbindt.

In een tijd waarin angst voor terreur en oorlog de bo­ventoon voert en duizenden vluchtelingen op zoek zijn naar een veilig heenkomen, organiseert de vredesorganisatie voor de 50ste keer de Vredesweek van 21 tot 27 september. Wij beseffen steeds meer dat dit ook in onze eigen samenleving van belang is.

Tijdens de Vredesweek zoeken we verbinding met elkaar: we geven vrede één gezicht, één stem en één verhaal. De gezamenlijke kerken van Rijs­wijk/Ravenswaaij, Echteld, lngen, Ommeren, Eck en Wiel en Maurik (Hervormd en Rooms-Katholiek) organiseren op woensdag 21 september om 19.30 uur een Vredes-vesper in de Hervormde St. Lam­ber­tuskerk van lngen.. 

Vanuit de kerkenraad.

In verband met het aanstaand periodiek aftreden van een aantal kerkenraads­leden is de kerkenraad dringend op zoek naar een ouderling-scriba, ouderling-kerkrentmeester en bij de diaconie is er ook nog steeds een vacature. Om het werk in onze gemeente goed te laten verlopen is het absoluut noodzakelijk dat deze vacatures ingevuld worden.
Inlichtingen en/of opgave bij de scriba dhr. H. van Leusden of bij één van de andere kerkenraads­leden.

Terugblik ouderensoos.

Op 25 augustus jl. is de ouderensoos weer gestart. We hadden een gezellige middag samen met onze trouwe chauffeurs, hun partners en de diakenen.

Het was de warmste dag van het jaar, maar dat deerde ons niet. We zijn begonnen met het drinken van een kopje koffie/thee bij Gruun vergezeld van een stuk heerlijke ap­pel­taart. Dat smaakte ons goed!
Daarna zijn we vertrokken naar de tuin bij Ans, waar een drankje voor ons klaar stond. Na het drankje hebben we genoten van allerlei lekkere hapjes die de dames, Rebinah en Ans, klaar gemaakt hadden.
Wij lieten ons dat goed smaken. Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde middag.

Op 29 september is onze volgende bijeenkomst, dan weer gewoon in het jeugdgebouw, aanvang 14.30 uur. Oude en nieuwe leden zijn dan weer van harte welkom.

Inloopmiddag.

Hier volgen de data van de inloopmiddagen voor de komende periode: 19 september, 3, 17 en 31 oktober.
Bent u nog niet eerder geweest, schroom niet en kom eens een kijkje nemen, iedereen is van harte welkom.

Oliebollenactie.

De appeloogst is weer aangebroken en dat betekent dat de herfst al spoedig voor de deur staat. Traditiegetrouw houden wij de najaarsoliebollenactie voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk te Eck en Wiel op de eerste zaterdag van oktober en dit jaar dus op 1 oktober.
Op die dag zullen veel vrijwilligers op pad gaan om de oliebollen te verkopen.

Al weer enkele jaren bakt Bakkerij Van der Woerd te Doorn en Eck en Wiel de oliebollen voor ons, wij vertrouwen erop dat ze weer heerlijk zullen smaken.
Een zak met 8 oliebollen krijgt u nog steeds voor de prijs van € 4,50.
Uiterlijk tot 29 september a.s. kunt u uw bestelling telefonisch doorgeven op tel.nr. 692008 of 691314.

De gebruikelijke oud- en nieuw oliebollenactie wordt gehouden op vrijdag 30 december.
Namens de oliebollencommissie, Cor Zuidema.

Verantwoording giften.

Ont­van­gen voor de kerk: via mevr. C. ter Haar € 10,–
                                        via mevr. A. Slob € 10,–
                                        via dhr. H. van Leusden € 50,–
                                        via mevr. T. van Rijswijk € 15,–. 

De opbrengst van de boekenmarkt is € 192,15 en de verloting heeft het mooie bedrag van € 2.800,– opgebracht. Hartelijk dank!

Tenslotte.

Tijdens onze vakantie in Zeeuws Vlaanderen kwamen we in de prachtige parochiekerk van Aardenburg de volgende tekst tegen, die ik u niet wil onthouden.

De kerk is een museum van schoonheid uit het verleden en het heden. Je kunt er volop van genieten.
Maar de kerk is nog iets meer: voor gelovigen is het een gewijde ruimte, een huis van God.
Hier kwamen vele generaties en komen er nog steeds vele langs met hun grootste vreugde en hun diepste verdriet op scharniermomenten van hun leven.
Dat het ook in deze tijd een stilteplaats mag zijn waar we dichter bij de bron van alle leven komen.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 20 september a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.