St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-09-2016

Van harte welkom in de St. Anna-kerk!
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 4 september (Viering Heilig Avondmaal)

10.00 uur voorganger: Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn

Collecte:                      De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Leprafonds

                                    Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Zondag 11 september

10.00 uur voorganger: Mw. ds. M.W. de Mik uit Buren

Collecte:                      1e collecte bestemd voor diaconie

                                    2e collecte is bestemd voor de kerk

                                    Uitgangscollecte is bestemd voor het J.O.B.

Zondag 18 september (Startzondag familiedienst)

10.00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. van der Kaaden uit Overberg

Collecte:                      1e collecte bestemd voor het vredeswerk

                                     2e collecte is bestemd voor de kerk

                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming

Zondag 25 september

10.00 uur voorganger: Prof. E. Schroten uit Driebergen

Collecte:                      1e collecte bestemd voor diaconie

                                    2e collecte is bestemd voor de kerk

                                    Uitgangscollecte is bestemd voor het eigenjeugdwerk

Zondag 2 oktober (m.m.v. zangkoor Cantate Deo)

10.00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte:                      1e collecte bestemd voor diaconie

                                    2e collecte is bestemd voor de kerk

                                    Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente:

Dinsdag      27 september: De Bijbelkring komt bijeen in het Jeugdgebouw (kleine zaal) om 19.45 uur o.l.v. 
                                           ds. Alma. Wilt u hier eens aan meedoen? Of spreekt een specifiek onderwerp u
                                           aan. U bent van harte welkom.
Donderdag 29 september: De ouderensoos komt op de laatste donderdag van de maand bij elkaar in het 
                                           Jeugdgebouw van 14.30 - 16.30 uur. Zij hebben daar een gezellige, leerzame 
                                           middag met verschillende activiteiten. Heeft u nog vragen betreffende de
                                           ouderensoos, u kunt ze stellen aan, Mw. A. van Bruxvoort tel. 0344-691939 of
                                           Mw. R. Bötzel tel. 0344-689805
Zondag         9 oktober:      Haal- en brengdienst in ziekenhuis Rivierenland te Tiel, als u mee wilt helpen
                                           heel graag, neem dan contact op met Willy van Leusden 692647

Vanuit de kerkenraad

In verband met het aanstaand periodiek aftreden van een aantal kerkenraadsleden is de kerkenraad dringend op zoek naar een ouderling-scriba, ouderling-kerkrentmeester en bij de diaconie is er ook nog steeds een vacature.
Om het werk in onze gemeente goed te laten verlopen is het absoluut noodzakelijk dat deze vacatures ingevuld worden. Inlichtingen en/of opgave bij de scriba of bij één van de andere kerkenraadsleden.

Cantate Deo – 40 jaar dienstbaar aan kerk en samenleving

Zondag 2 oktober hopen wij, samen met U, dit feit te herdenken in de kerkdienst in de St. Anna kerk.
Het zal een “normale” kerkdienst zijn waaraan het koor haar medewerking verleent. Na de dienst nodigt
het koor U uit in het Jeugdbouw om samen met de koorleden een kopje koffie /thee te drinken.

Verantwoording diaconale collecten van de maand juli/augustus:

31 juli             € 48,25
  7 augustus   € 41,55
14 augustus   € 55,80  (Timonhuis, Culemborg)
21 augustus   € 41,30

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand augustus:

€ 209,30   Kerkrentmeesterlijkbeheer
€   40,10   Instand.houd. pred.pl
€   25,90   Pastoraat
€   47.85   Kerktelefoon
€ 323,15   Totaal

Kopij voor de maandbrief van oktober moet uiterlijk woensdag 28 september 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl