St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

30-08-2016

Kerkdiensten.

Zondag   4 september, 10.00 uur: ds. H.J.W. Faassen uit Apeldoorn, Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 11 september, 10.00 uur: ds. M.W. de Mik-van der Waal uit Buren.

Overleden.

Op 13 augustus is op de leeftijd van 87 jaar overleden Judith Hendrina van Doorn-van Driel. Na een leven vol zorg en liefde, vol eenvoud en hartelijkheid kwam er een periode met afnemende ge­zondheid en een kortstondig ziekbed. Uiteindelijk kwam zij te­recht in het ziekenhuis, daar is zij in alle rust en stilte overleden.

Bij de afscheidsdienst op 19 au­gus­tus in het rouwcentrum van Ommeren hebben wij haar leven herdacht in bewoordingen van alle menselijkheid. Vreugde en verdriet, gezondheid en pijn zijn haar deel geweest; maar dankbaar in alle helderheid van geest. Daar hebben wij geluisterd naar het Woord van de Heer uit Johannes 14. Een gesprek van Jezus met zijn discipelen over de toekomst van het aardse leven in de richting van het hemels Koninkrijk.

Dat gesprek ging over de weg die Jezus moest gaan naar kruis en opstanding om voor Gods mensen-kinderen op aarde de weg begaanbaar te maken en te houden. Op die weg krijgt Gods waarheid ge­stalte in de belofte van het Vader­huis. En dat komt overeen met de belofte aan het begin van de schep­ping: de bron van levend water en van levenmakend heil. En dus is er ook voor ons hoop en kracht tot behoud!
Zo hebben wij afscheid van haar genomen in vertrouwen op die hemelse belofte, om te wonen in het land van louter licht.

Op de gemeentelijke begraafplaats te Eck en Wiel hebben wij haar lichaam toevertrouwd aan de aar­de; en haar leven teruggegeven in de handen van haar Schepper. Daar heerst eeuwige stilte en eeuwig licht. Waarbij met name voor haar zoon mag gelden, dat er voor alle pelgrims op aarde een Leids­man is, een Heer en Heiland, die nabij is geweest en dat zal blijven.
Zo bidden wij voor troost en be­moediging; om zo ook in dankbaarheid de herinneringen levend te houden, ds. John Alma.

Zieken.

Mevrouw Broekhuizen mocht weer thuis komen, nadat ze een aantal keren opgenomen is geweest in het ziekenhuis en na maanden van verblijf in Vrijthof.
Zover wij weten ligt er momenteel niemand in het ziekenhuis. Wel is er een aantal gemeenteleden ernstig ziek thuis, of tobt met de ge­zondheid, wij wensen hen sterkte toe en hopelijk beterschap.

De Klepel.

Omdat er dit jaar geen bazaar gehouden wordt, zal er in aanloop naar het winterwerk een Klepel uitgebracht worden. Deze Klepel verschijnt in week 37 (12-16 september).
Ik ontvang de kopij voor deze Kle­pel graag uiterlijk donderdag 1 september op mijn adres.
We hopen er weer een mooie Klepel van te maken, Conny ter Haar.

Bijbelkring.

Binnenkort starten we met een nieuw seizoen van onze kring. Wij zullen deze keer onze gedachten uitwisselen over de Bergrede uit Mattheüs. Als leidraad gebruiken wij hiervoor het boekje Bouwen op de Rots van drs. N.M. Boot-van Kampen.
De avonden zijn in de kleine zaal van het jeugdgebouw. We starten om 19.45 uur en eindigen rond de klok van 22.00 uur. De avonden staan onder leiding van ds. Alma uit Veenendaal.
Onze eerste avond is op 27 september aanstaande. Andere data die tot op heden zijn ingepland zijn
18 oktober, 1, 15 en 29 november.
U bent van harte welkom, namens de bijbelkring, Marja van Amerongen.

Verantwoording giften.

Ont­van­gen voor de kerk:       via mevr. T. Hekman € 10,–.
Ontvangen voor de diaconie: via mevr. C van Elst, € 10,–.
Hartelijk dank!

Tenslotte.

De Heer is onze reisgenoot,
Hij die ons zijn gezelschap bood
en sprekend over kruis en graf
geduldig tekst en uitleg gaf.

Uit: Het Nieuwe Liedboek