St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

16-08-2016

Kerkdiensten.

Zondag 21 augustus, 10.00 uur: dr. L.F. de Graaf uit Tiel.
Zondag 28 augustus, 10.00 uur: mw. ds. A.H. Looman uit Geldermalsen.

Kinderkerk.

We zijn weer begonnen! Het nieuwe seizoen zijn wij gestart met een gezellige film-middag en -avond. De jonge jeugd heeft genoten van een film uit de Krummel & Vriendjes-serie: ruzie om niets. En de ouderen van de Beestenboot. Tussendoor de maagjes gevuld met een kleine BBQ.

Wij zijn blij dat Esmee Quint de leiding van de kinderkerk komt versterken. Welkom!
Iedere zondagochtend komen we bij elkaar om 10.00 uur in het Jeugd­gebouw. Het wordt weer een leuk seizoen! Zit je op de basisschool? Kom gerust een keertje kijken!
Corina, Esmee, Miranda en Rianne.

Zieken.

Wij wensen de zieken in onze gemeente heel veel kracht, sterkte en beterschap. Onze gedachten gaan speciaal uit naar de heer C. Baars van de Rijnstraat, die weer voor nieuwe behandelingen naar het ziekenhuis moest. Wij hopen dat de medicijnen zullen aanslaan en een positieve uitwerking op zijn gezondheid zullen hebben!

Overleden.

Zondag 31 juli is vrij onverwacht op de leeftijd van 87 jaar overleden Susanna Maria van Meeteren-van Dijk, sinds 21 november 1989 weduwe van Cornelis van Meeteren.
Jarenlang woonde ze aan de Kniphoek, totdat dit niet meer ging en zij naar De Valentijn is verhuisd, waar zij de laatste jaren van haar leven liefdevol verzorgd mocht worden.
Zaterdag 6 augustus heeft de rouwdienst plaatsgevonden in de St. Anna kerk, deze zou aanvankelijk door ds. J. Stel­wagen uit Leersum geleid worden, maar hij kreeg een ongelukje en ds. S. de Kam, predikant te Maurik heeft hem vervangen, hiervoor onze hartelijke dank.
Na de rouwdienst hebben wij haar lichaam begraven op de gemeen­telijke begraafplaats aan de Vlissingsestraat te Eck en Wiel.
Wij wensen Cor, Rianne hun kinderen Marloes, Matthijs en Marieke heel veel sterkte toe.

Beroepingswerk.

Naar aanleiding van de voordracht van de beroepingscommissie en het besluit van de kerkenraad om hierop tot beroep over te gaan, is op 18 juli 2016 een gemeenteavond gehouden. (Er waren geen bezwaren bij onze scriba tegen de procedure binnengekomen).
Deze gemeentevergadering werd geleid door ds. Alma uit Veenendaal, die hiertoe door de Classis Tiel gemandateerd was, in verband met de vakantie van ds. Overdijk, onze consulent.
De gemeenteavond bestond uit een tweetal gedeelten: voor de pauze is verslag gedaan door de beroepingscommissie; vervolgens heeft de kerkenraad hier het e.e.a. aan toegevoegd en ten slotte heeft ds. De Jong, de beoogde te beroepen predikant zichzelf aan de gemeenteleden (ca. 50) voorgesteld.
Na de pauze hebben de aanwezige gemeenteleden de gelegenheid gekregen om vragen te stellen; hierna heeft de stemming plaats gevonden en alle aanwezigen hebben zich unaniem positief verklaard tot het uitbrengen van het beroep op ds. De Jong, die momenteel voorganger is te Stadskanaal.
De positieve uitslag van de stemming van de gemeenteleden hield vervolgens in dat de kerkenraad het beroep officieel aan ds. De Jong kon uitbrengen.

Ds. De Jong had in deze weken ook een (full-time) beroep gekregen uit Ede en daar heeft hij na diep beraad uiteindelijk voor gekozen.
Ds. De Jong bedankte ons voor de aandacht en de gastvrijheid die hij van onze gemeenteleden mocht ontvangen en wenste ons wijsheid en zegen toe in onze verdere zoektocht.
Onze beroepingscommissie zal haar taak derhalve voortzetten. De kerkenraad.

Ouderensoos.

Wij nodigen u uit op 25 augustus a.s. voor onze eerste Soosmiddag in het nieuwe seizoen. Deze middag, die om half 3 begint, komt in de plaats van de geplande middag in juni, die  door omstandigheden niet door kon gaan. We hopen u allen te begroeten op 25 augustus.
Hartelijke groet, Ans en Rebinah.

Boekenmarkt.

Er wordt weer  een Boekenmarkt gehouden in het Jeugdgebouw voor het Onderhoudsfonds van de St. Anna Kerk, op vrijdag 2 september van 14.00-21.30 uur en op zaterdag 3 september van 9.00-12.00 uur.

Heeft u overtollige boeken dan kunnen die ingeleverd worden voor deze boekenmarkt door contact op te nemen met Jannie van der Linden, tel. 0344-694843, e-mail; boeken@kerkeckenwiel.nl.

Verloting.

Zoals u weet zijn er weer loten verkocht voor het onderhoudsfonds van de St. Anna Kerk. De trekking zal plaatsvinden op vrijdag 2 september om 21.00 uur op de Boekenmarkt in het Jeugdgebouw.

Inloopmiddag.

Voor de komende maanden volgen hier de data voor de gezellige en ontspannen inloopmiddagen:
29 augustus – 19 september – 3 oktober – 17 oktober – 31 oktober.
U weet dat we in principe om de twee weken bij elkaar komen in het jeugdgebouw vanaf 14.00 uur.
Door andere activiteiten wijkt de datum wel eens af dus vergeet u niet deze data op de kalender te zetten.
Bent u nog niet eerder geweest, schroom niet en kom eens een kijkje nemen, iedereen is van harte welkom.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk,    via mevr. R. Muller € 5,- en € 10,-
                                            via mevr. A. Slob € 10,-
                                            via mevr. E. Zanting € 10,-
Voor het verjaardagsfonds, via mevr. R. Muller € 10,-
Hartelijk dank.

Tenslotte.

Spreuken 15 vers 23: Een mens vindt vreugde in een goed gekozen antwoord, 
                                   de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat!

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 24 augustus a.s. op het volgende 
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet, Trudy Hekman.