St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-08-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 7 augustus

10.00 uur voorganger:  Ds. A. Christ uit Katwijk aan Zee

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de erediensten

Zondag 14 augustus

10.00 uur voorganger:  Ds. C. Fieren uit Rhenen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor het Timonhuis
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de kerktelefoon

Zondag 21 augustus

10.00 uur voorganger:  Dr. L.F. de Graaff uit Tiel

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zondag 28 augustus

10.00 uur voorganger:  Ds. A.H. Looman – Graaskamp uit Geldermalsen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat

Zondag 4 september (Viering Heilig Avondmaal)

10.00 uur voorganger:  Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn

Collecte:                        De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Leprafonds
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente:

Maandag 15 augustus:     Een inloopmiddag in het Jeugdgebouw van 14.00 - 16.00 uur.
Vrijdag       2 september:  Boekenmarkt in het Jeugdgebouw, van 14.00 - 21.30 uur.                                            met om 21.00 uur trekking van de verloting.
Zaterdag    3 september:  Vervolg boekenmarkt in het Jeugdgebouw van 09.00 - 12.00 uur.

14 augustus 2016 collecte bestemd voor het Timonhuis

Het Timonhuis biedt professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast verbindt Timon jongeren en jongvolwassenen met ‘het gewone leven’.
Vrijwilligers wonen naast hen als goede buur of zijn beschikbaar als maatje. De jongeren kunnen bij hen terecht voor gezelligheid, een luisterend oor en praktische hulp.
Timon vangt sinds oktober 2015 alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een status op. Deze ontheemde kinderen en jongeren zijn zonder ouders en familie naar Nederland gevlucht.
Om deze vluchtkinderen een veilig thuis te kunnen bieden, is uw steun meer dan welkom. Naast bedden, fietsen en wasmachines zijn er ook vrijwilligers nodig, die hen een weg wijzen in de samenleving.
Timon doet veel en heeft veel projecten. Er is een Timonhuis in Culemborg waar jongeren onder begeleiding wonen.
Meer informatie over deze veelzijdige, Christelijke organisatie kunt u vinden op: www.timon.nl

Beroepingswerk
Naar aanleiding van de voordracht van de beroepingscommissie en het besluit van de kerkenraad om hierop tot beroep over te gaan, is op 18 juli 2016 een gemeenteavond gehouden. (er waren geen bezwaren bij onze scriba tegen de procedure binnengekomen).
Deze gemeentevergadering werd geleid door ds. Alma uit Veenendaal, die hiertoe door de Classis Tiel gemandateerd was, in verband met de vakantie van ds. Overdijk, onze consulent.
De gemeenteavond bestond uit een tweetal gedeelten: voor de pauze is verslag gedaan door de beroepingscommissie; vervolgens heeft de kerkenraad hier het e.e.a. aan toegevoegd en ten slotte heeft ds. De Jong, de beoogde te beroepen predikant zichzelf aan de gemeenteleden (ca. 50) voorgesteld.
Na de pauze hebben de aanwezige gemeenteleden de gelegenheid gekregen om vragen te stellen; hierna heeft de stemming plaats gevonden en alle aanwezigen hebben zich unaniem positief verklaard tot het uitbrengen van het beroep op ds. De Jong, die momenteel voorganger is te Stadskanaal.
De positieve uitslag van de stemming van de gemeenteleden hield vervolgens in dat de kerkenraad het beroep officieel aan ds. De Jong kon uitbrengen.
Ds. De Jong had in deze weken ook een (full-time) beroep gekregen uit Ede en daar heeft hij na diep beraad uiteindelijk voor gekozen.
Ds. De Jong bedankte ons voor de aandacht en de gastvrijheid die hij van onze gemeenteleden mocht ontvangen en wenste ons wijsheid en zegen toe in onze verdere zoektocht.
Onze beroepingscommissie zal haar taak derhalve voortzetten.

Rommel- en boekenmarkt
Er wordt dit jaar geen rommelmarkt georganiseerd voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk, we kunnen de vrijwilligers niet vinden die de organisatie op zich willen nemen. Het is spijtig, maar het is niet anders. Dit betekent dat de inzameling van goederen voor de rommelmarkt definitief niet door gaat.
Er wordt wel een boekenmarkt gehouden op vrijdag 2 september (van 14.00 - 21.30 uur) en op zaterdag
3 september (van 9.00 - 12.00 uur)
Uw overtollige boeken kunnen ingeleverd worden voor deze boekenmarkt door contact op te nemen met;
Jannie van der Linden,   tel. 0344-694843,   e-mail; boeken@kerkeckenwiel.nl.
Ook zullen er weer loten verkocht worden voor het onderhoudsfonds van de St. Anna Kerk. De trekking
zal plaatsvinden op vrijdag van 2 september (om 21.00 uur) op de boekenmarkt in het Jeugdgebouw.

Ouderen soos.
Wij nodigen u uit op 25 augustus a.s. voor onze eerste soosmiddag in het nieuwe seizoen. Deze middag die om half 3 begint, komt in de plaats van de geplande gezellige middag in juni, die door omstandigheden niet door kon gaan.
We hopen u allen te begroeten op 25 augustus, Ans en Rebinah

Verantwoording diaconale collecten van de maand juni/juli: 
26 juni € 34,40  
  3 juli  € 30,75  Dovenpastoraat 
10 juli  € 35,20  
17 juli  € 36,25  
24 juli  € 45,30  Voedselbank, Tiel

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand juli:
€ 195,75  Kerkrentmeesterlijkbeheer
€   77,75  Instand.houd. pred.pl   
€   37.10  Orgelfonds   
€   40,60  Oudersoos  
€   41,20  Kerkverlichting


Kopij voor de maandbrief van september moet uiterlijk woensdag 31 augustus 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl