St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

19-07-2016

Kerkdiensten.

Zondag 24 juli,           10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum.
Zondag 31 juli,           10.00 uur: mw. ds. A.L. Rijken uit Veenendaal.
Zondag   7 augustus, 10.00 uur: ds. A. Christ uit Katwijk.
Zondag 14 augustus, 10 00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen.

Kinderkerk.

In de maanden juli en augustus is er in verband met de vakantie geen kinderkerk.

Bij de diensten.

Wij zijn dankbaar dat er iedere zondag weer predikanten bereid zijn om voor te gaan in de eredienst. Zo mogen we binnenkort onze oud-predikanten ds. Christ en ds. Rijken weer begroeten. Ook ds. Pera en ds. Fieren zijn inmiddels geen onbekenden meer. Toch hopen en bidden we dat er binnen afzienbare tijd in onze gemeente weer een eigen predikant mag zijn.

Beroepingswerk.

Maandag 18 juli j.l. is er een gemeenteavond geweest, op deze avond kon de gemeente kennis maken met ds. T.P. de Jong uit Stadskanaal. Ds. de Jong is door de beroepingscommissie voorgedragen als predikant in onze gemeente. De kerkenraad heeft in een extra vergadering op 4 juli dit voorstel besproken en unaniem besloten om een beroep op hem uit te brengen.
In de eerst volgende Kerk Roept hopen wij u hierover meer te kunnen melden.
De kerkenraad.

Inloopmiddag.

De volgen data is een ieder weer vanaf 14.00 uur van harte welkom op de inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Op 1, 15 en 29 augustus hopen we weer bij elkaar te komen. Als u niet zelf kunt komen dan is het altijd mogelijk dat u opgehaald wordt.
Inlichtingen bij Corrie ter Els, tel. 694077 of bij Trudy Hekman tel. 694808.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk: via mevr. A. Slob € 10,– en € 10,–
                                         via mevr. J. v.d.  Linden € 10,–.
Hartelijk dank!

Verjaardagsfonds.

Het verjaardagsfonds heeft in het tweede kwartaal € 219,60 opgebracht.
Alle medewerkers en gevers hartelijk dank hiervoor.

Tot slot.

Kerk zijn anno 2016 is altijd in beweging zijn. De maatschappij om ons heen verandert razend snel en het is niet eenvoudig om in een kleine gemeenschap met al die veranderingen ons staande te houden en een geloofwaardig beeld van de kerk neer te zetten. Laten we toch met elkaar ons best doen om als kerk zichtbaar te blijven in de samenleving en daar hoort ook bij om zien naar elkaar. Vooral in de vakantietijd zijn veel mensen eenzaam, een kaartje sturen of een bezoekje brengen kan al een welkome afleiding zijn. Met name de zieken thuis en de mensen in de zorginstellingen heel veel sterkte gewenst!
Verder wensen we een ieder, thuis of elders met vakantie, een mooie zomer.

Kopij “De Kerk Roept”.

De Kerk Roept verschijnt pas weer over 4 weken. Voor actuele informatie kunt u terecht op de website:
www.kerkeckenwiel.nl

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk op 11 augustus bij het contactadres van de kerk roept binnen zijn bij de fam. Hekman, Burg. Verbrughweg 57 of via e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Namens de kerkenraad, allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.