St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-07-2016

Van harte welkom in de St. Anna-kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 3 juli

10.00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor het dovenpastoraat
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Zondag 10 juli

10.00 uur voorganger: Dr. W.G. van Iperen uit Barneveld

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de kerkverlichting

Zondag 17 juli

10.00 uur voorganger: Ds. J.C. Schimmel uit Spijk

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds

Zondag 24 juli

10.00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de voedselbank
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de ouderensoos

Zondag 31 juli

10.00 uur voorganger: Ds. A.L. Rijken – Hoevens uit Veenendaal

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten

Zondag 7 augustus

10.00 uur voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente

Maandag   4 juli: Kerkenraadsvergadering, aanvang 20.00 uur.
Maandag   4 juli: Inloopmiddag Jeugdgebouw Pr. Beatrixstraat 9 te Eck en Wiel, aanvang 14.00 uur
Dinsdag     5 juli: De verjaardagsbusjes kunnen (weer) geleegd worden om 14.00 uur bij,
                           Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5
Maandag 18 juli: Inloopmiddag Jeugdgebouw Pr. Beatrixstraat 9 te Eck en Wiel, aanvang 14.00 uur

Verantwoording diaconale collecten van de maand mei/juni

29 mei  € 34,40
  5 juni  € 36,85  (werelddiaconaat)
12 juni  € 78,75
19 juni  € 89,00
26 juni  € 31,45

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand juni

€ 162,65  Kerkrentmeesterlijk beheer
€   43,40  Instandhouding pred.plaats
€   32,20  Jeugdwerk
€   33,75  Erediensten

Kopij voor de maandbrief van augustus moet uiterlijk woensdag 3 augustus 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl