St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

21-06-2016

Kerkdiensten.

Zondag 26 juni, 10.00 uur: dr. M.C.A. Korpel uit Leusden.
Zondag   3 juli,  10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.

Kinderkerk.

De afgelopen zondag is er in de familiedienst afscheid genomen van Jeanetta van Beu­sichem en Jian van der Pol, zij maken van de kinderkerk de overstap naar de tienerdienst.
Wij wensen hen het allerbeste en hopen dat we ze via de tienerdienst en in de kerk vaak zullen zien.
We danken de leiding voor al hun werk en inzet voor de kinderkerk.
Allemaal een fijne vakantie gewenst!

Zieken.

In de dienst van zondag 12 juni gingen de bloemen uit de kerk naar mevr. Broekhuizen, zij is weer vanuit het ziekenhuis Rivierenland naar Vrijthof gegaan. Wat heeft zij de afgelopen periode veel meegemaakt, hopelijk zal haar kwetsbare gezondheid nu stabiel blijven.

Verder zullen er in onze gemeente ongetwijfeld mensen zijn die met ziekte te kampen hebben.
Wij wensen een ieder veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe.

Verantwoording giften.

Ont­van­gen voor de kerk via mevr. C. ter Haar € 10,–
                                        via mevr. A. Slob € 10,–.
Hartelijk dank!

Boekenmarkt.

De boekenmarkt die op 3 en 4 juni gehouden is in het Jeugdgebouw heeft  € 267,–  opgebracht.
Heel hartelijk dank hiervoor! De kerkrentmeesters.

Verjaardagsbusjes.

Op dinsdag 5 juli a.s. kunnen de verjaardagsbusjes weer geleegd worden om 14.00 uur bij;
Jannie van der Linden  Hellenbergstraat 5.

Tot slot.

We hebben alweer enige tijd geen eigen predikant, laten we in deze vacatureperiode toch proberen om elkaar niet uit het oog te verliezen.
Als we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt, mogen we dankbaar zijn dat we in vrijheid leven en de kerkdiensten kunnen bezoeken voor een moment van bezinning. Dat we Gods zegen aan het einde van de dienst mogen ontvangen en dat die zegen met ons meegaat en ons kracht en inspiratie mag geven.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij voor De Kerk Roept uiterlijk binnen zijn op dinsdag 28 juni a.s. op het volgende e-mail­adres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.
Uiteraard kunt u ook kopij inleveren op ons huisadres: Burgemeester Verbrughweg 57.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.