St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

07-06-2016

Kerkdiensten.

Zondag 12 juni, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren. Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 19 juni, 10.00 uur: drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg. Afsluiting kinderkerk, familiedienst.

Kinderkerk.

Zondag 12 juni om 10.00 uur is er kinderkerk in het Jeugdgebouw.
Zondag 19 juni is er een familiedienst en daarna heeft de kinderkerk vakantie.

Tienerdienst.

Op 12 juni komen de tieners weer bij elkaar voor de tienerdienst. Dit is de laatste keer voor de zomervakantie, dus zullen de ‘overstappers’ er ook bij zijn.
We starten om 9.30 uur in de keuken van het jeugdgebouw met ontbijt.
Op 19 juni zullen we aanwezig zijn in de overstapdienst, want dan stappen Jenetta en Jian over van de kinderkerk naar de tienerdienst. Het is best een bijzonder jaar voor Jenetta en Jian, niet alleen omdat ze overstappen naar de tienerdienst maar ook omdat ze afscheid nemen van de basisschool.
We hopen dat ze bij ons een leuke, leerzame en gezellige tijd mogen hebben. Connie ter Haar.

Zieken.

Mevr. Broekhuizen is weer opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel, helaas heeft zij te kampen met een zeer broze gezondheid.
Mevr. Udo van de Madelievenkamp mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Wij wensen hen veel sterkte en van harte beterschap!

Ouderensoos.

Na een aantal mooie en gezellige bijeenkomsten sluiten we op 30 juni het seizoen af met een gezellig samenzijn. U bent vanaf 3 uur van harte welkom op de Tielseweg 6. Wij zorgen voor een leuk programma en sluiten af met een lekkere maaltijd.
Iedereen tot ziens op 30 juni a.s. Rebinah en Ans.

55+ reis.

Op donderdag 19 mei vertrokken we met 50 personen met de Betuwe Express naar Gouda.De chauffeur hield ons onderweg goed op de hoogte van de bezienswaardigheden.

In Gouda hebben we de Punselie wafelfabriek bezocht. Aan de hand van een rondleiding en een kort filmpje hebben we gezien, hoe de wafels gemaakt worden. Het was een heel proces voordat de koekjes in de doos zaten.
Natuurlijk hebben we bij de koffie genoten van de punselie wafels en na afloop kregen wij allemaal een doos cadeau.

Wij vervolgden onze reis met de bus via een toeristische route naar Montfoort, waar ons een heerlijk diner werd aangeboden in het vernieuwde restaurant “De Heeren van Montfoort”, met als dessert ijstaart met een brandende fakkel erop.

Na het diner stond een boottocht over de Vecht op het programma.
We troffen het geweldig, want het zonnetje ging schijnen en de mensen, die daar voor kozen konden lekker op het dek zitten, waar ons ook nog een drankje aangeboden werd.

Weer terug in Eck en Wiel stond er nog een lekkere broodmaaltijd met kroket op ons te wachten en een feestelijk toetje met aardbeien.

Wij hebben allemaal genoten en kunnen terug zien op een mooie dag. Hulde en dank aan de diakenen voor de organisatie, zij hebben weer gezorgd voor een gezellige en geslaagde reis!

Nb. Op de website van de kerk zijn enkele foto’s te zien van de reis.
U gaat eerst naar: Actueel, daarna naar: 55+ reis 2016.

Roosevelthuis.

De vakantieweek voor de West-Betuwe in het geheel vernieuwde diaconale Roosevelthuis ‘Nieuw Hydepark’ in Doorn, vindt dit jaar plaats van zaterdag 24 september t/m 1 oktober.
De gasten die hiervoor in aanmerking komen zijn al diegenen die omwille van hun gezondheid niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan of die afhankelijk zijn van zorg en begeleiding van anderen.
Het is de moeite waard om er eens een weekje helemaal uit te zijn en te vertoeven in dit prachtige nieuwe vakantiehotel. Tot 30 juni kunt u zich hier voor opgeven.
Voor meer informatie over deze vakantieweek kunt u terecht bij de diakenen: Corrie van Elst en Connie ter Haar of bij Trudy Hekman.

Inloopmidag.

Ook in de zomerperiode vinden de inloopmiddagen gewoon plaats om de veertien dagen in het jeugdgebouw vanaf 14.00 uur.
Juist omdat velen niet met vakantie gaan geeft het toch enige afleiding om elkaar te ontmoeten.
De komende data zijn: 20 juni, 4 en 18 juli. Iedereen is van harte welkom.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de diakonie via mevr. C. ter Elst: 2x € 10,–.
Voor het bloemenfonds € 5,–.
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij voor De Kerk Roept uiterlijk binnen zijn op dinsdag 14 juni a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.