St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-06-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk !

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 5 juni

10.00 uur voorganger:  Ds. A.D. Poortman uit Veenendaal

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor het Werelddiaconaat
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Zondag 12 juni (Viering Heilig Avondmaal)

10.00 uur voorganger:  Ds. H. Overdijk uit Ommeren

Collecte:                        De Avondmaalscollecte is bestemd voor het Rooseveldhuis te Doorn

                                      Uitgangscollecte is bestemd voor het eigen jeugdwerk

Zondag 19 juni (Familiedienst)

10.00 uur voorganger:  Mevrouw drs. W.R. van der Kaaden uit Overberg

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten

Zondag 26 juni

10.00 uur voorganger:  Mevrouw dr. M.C.A. Korpel uit Leusden

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zondag 3 juli

10.00 uur voorganger:  Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor het dovenpastoraat
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente

Maandag     6 juni: Inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Jeugdgebouw.
Zondag      12 juni: Tienerdienst & Jongerengespreksgroep, samenkomst om 9.30 uur in het Jeugdgebouw.
Dinsdag     21 juni: Kerkenraadsvergadering, aanvang 19.30 uur in het Jeugdgebouw.
Donderdag 23 juni: Gebedskring, aanvang 20.00 uur in de St. Anna-kamer. Iedereen is van harte welkom.
Donderdag 30 juni: Ouderensoos, vanaf 15.00 uur van harte welkom op de Tielseweg 6

Ouderensoos

Na een aantal mooie en gezellige bijeenkomsten sluiten we op 30 juni het seizoen af met een gezellig samenzijn. U bent vanaf 15.00 uur van harte welkom op de Tielseweg 6.
Wij zorgen voor een leuk programma en sluiten af met een lekkere maaltijd.
Iedereen tot ziens op 30 juni a.s. Rebinah en Ans

5 juni Werelddiaconaat.

Kerk in Actie: Geef voor meisjes in Guatemala.
Hierover heeft u vorige week een folder mee gekregen.
De opbrengst is voor Refugio, een partnerorganisatie van Kerk in Actie.
Refugio steunt meisjes die te maken krijgen met seksueel geweld.
Refugio wil het toenemende huiselijk en seksueel geweld een halt toeroepen.

12 juni Roosevelthuis

Het Roosevelthuis organiseert ruim 50 jaar vakantieweken in Nederland voor circa 2400 vakantiegasten.
Zij zijn gespecialiseerd in senioren vakanties, maar ook in begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben.
Zon 1.400 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. Deze vakanties staan bekend om hun sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger.

19 juni Kerk in Actie: Honger in Ethiopië

Deze zondag zal er gecollecteerd worden voor de honger in Ethiopië.
In de droge laagvlakte van Ethiopië is in de laatste regentijd zo weinig regen gevallen dat de oogst van veel boeren is mislukt. Er is dus weinig eten en er moet lang gelopen worden voor water.
Kerk in Actie probeert met raad en daad te helpen door voedsel, drinkwater en  veevoer te geven, maar ook door een geit of koe te geven, zodat ze zelf weer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Verantwoording diaconale collecten van de maand april/mei

24 april  €  34,40
  1 mei   €  42,15
  5 mei   €  18,75
  8 mei   €  37,20
15 mei   €  63,55
22 mei   €  36,55

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand mei

€  216,40  Kerkrentmeesterlijkbeheer.
€    50,30  Instand.houd. pred.pl.
€    42,65  Jeugdwerk. 
€    32,75  Klein onderhoud. 
€    21.65  Erediensten.  
€    55,55  Catechese.
€    32,10  Bijbelgenootschap.  
€  451,40  Totaal  

Kopij voor de maandbrief van juli moet uiterlijk woensdag 29 juni 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl