St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

24-05-2016

Kerkdiensten.

Zondag 29 mei, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal.
Zondag   5 juni, 10.00 uur: ds. A.D. Poortman uit Veenendaal.

Kinderkerk. 

Iedere zondag is er kinderkerk in het Jeugdgebouw. Aanvang 10.00 uur.

Pinksterdienst.

Op 1e pinkster­dag hebben we genoten van de aanwezigheid van de Kinderkerk in de dienst. Een bijzondere bijdrage van de kinderen was het zingen van het vraag- en antwoordlied, dank hiervoor!
Ook een ieder die op wat voor wijze dan ook zijn bijdrage geleverd heeft, hartelijk dank, met name de muzikale medewerking van Nelleke de Jong en Marja van Amerongen. 
   
Pastoraat.

Hoewel we niet op de hoogte gesteld zijn van zieken in onze gemeente, zullen er ongetwijfeld mensen zijn die kampen met lichamelijke of geestelijke problemen. Wij wensen hen veel sterkte toe en Gods zegen.
U kunt altijd contact opnemen met de scriba dhr. H. van Leusden of andere leden van de kerkenraad voor vragen of pastorale zorg.

Ouderensoos.

Donderdag 26 mei a.s. komt de ouderensoos om half drie bij elkaar in het Jeugdgebouw. Zet u ook vast in de agenda dat de volgende bijeenkomst op 30 juni is, de dag waarop we gewoontegetrouw een uitstapje met elkaar maken. In de volgende Kerk Roept hoort u daar meer over.
Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom.
Rebinah en Ans.

Jaarrekening.

De kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Eck en Wiel heeft ingestemd met het financiële jaarverslag 2015. Deze stukken liggen van 28 mei tot en met 4 juni ter inzage bij de heer G. van de Bovenkamp aan de Veerweg 16 te Eck en Wiel.
Belangstellenden kunnen voor een afspraak bellen met nummer 0344 - 607171.

Boekenmarkt.

Vrijdag 3 juni van 14.00 tot 21.00 uur en zaterdag 4 juni van 9.00 uur tot 20.00 uur wordt er een boekenmarkt gehouden in het Jeugdgebouw. Het is de moeite waard om te komen kijken en voor een gering bedrag een boek aan te schaffen!
De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor het onderhoud van de St. Annakerk.
De kerkrentmeesters.

­Inloopmid­dag.

In de maand juni vinden de inloopmiddagen plaats in het Jeugdgebouw op maandagmiddag 6 en 20 juni. Vanaf 14.00 uur is een ieder van harte welkom voor ontmoeting, een spelletje met elkaar te doen of alleen maar een praatje maken onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers.

Verantwoording giften.

Via mevr. A. van Bruxvoort € 5,– voor de kerk.
Via mevr. C. van Elst  € 10,– voor de diakonie.
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 31 mei a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Tot slot.

De  zegenbede, lied 425, die we als slotlied in de pinksterdienst onder leiding van ds. Pera uit Leersum gezongen hebben.

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.