St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

10-05-2016

Kerkdiensten.

Zondag 15 mei, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum,1e Pinksterdag
Zondag 22 mei, 10.00 uur: ds. T.P. de Jong uit Stadskanaal.

Bij de diensten.

Maandag 2 mei is er een klein comité bijeen geweest om de pinksterdienst van 15 mei voor te bereiden. We hebben dan een familiedienst waar ook de kinderkerk bij aanwezig is.
Ds. Pera, kwam vanuit Leersum om deze avond te leiden en gezamenlijk de dienst vorm te geven.
Tijdens deze voorbereiding liet de leiding van de kinderkerk een vlam zien die gemaakt is door de kinderen. Deze vlam is/was tastbaar en zal straks in de kerk hangen.

Maar het Pinksterfeest heeft juist als doel dat wij door de vlam van God worden gegrepen.
Ds. Pera wil ons als gemeente enthousiast maken om open te staan voor de Heilige Geest. 
Het thema voor deze dienst is te vinden in Joël 3 vers 1 tot en met 5 en de evangelielezing is te vinden in Handelingen 2 vers 1 tot en met 13.

Misschien vindt u even tijd om deze teksten vast eens door te lezen en wordt u nieuwsgierig naar de uitleg van de ds. Pera.
We nodigen u uit om deze dienst bij te wonen, aanvang 10.00 uur. Door uw komst belooft het vast een mooie dienst te worden. De voorbereiders.

Zieken.

Mevr. Broekhuizen van de Kamillekamp is vanuit het ziekenhuis Rivierenland verhuisd naar  Vrijthof in Tiel. Zij verblijft op de afdeling Maashof, kamer 31. Een kaartje vanuit de gemeente kan een mooi gebaar van bemoediging zijn voor haar en een teken van medeleven.

Mevr. Drost van de Homoetsestraat 3a is ook weer opgenomen geweest in het ziekenhuis, na een val had zij een ontsteking in haar knie. Gelukkig mocht zij na enkele dagen weer naar huis.
Wij wensen hen veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Ouderensoos.

Donderdag 26 mei a.s. komt de ouderensoos om half drie bij elkaar in het jeugdgebouw. Zet u ook vast in de agenda dat de volgende bijeenkomst op 30 juni is, de dag waarop we gewoontegetrouw een uitstapje met elkaar maken. In de volgende Kerk Roept hoort u daar meer over.
Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom. Rebinah en Ans.

Koninklijk onderscheiden.

Dinsdag 26 april mocht onze oud-predikant dominee Rijken-Hoevens, uit handen van burgemeester
W. Kolff- van Veenendaal een lintje ontvangen. Door een lange lijst van vrijwilligerswerk werd ze benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wij willen haar hierbij van harte feliciteren.

55+ reis.

Wilt u op de valreep toch nog mee met het jaarlijkse dagje uit op donderdag 19 mei, er zijn nog enkele plaatsen vrij.
Het belooft een prachtige reis te worden met o.a. een bezoek aan de stroopwafelfabriek in Gouda, een boottocht op de Vecht en niet te vergeten: een heerlijk diner.

Solidariteitskas.

Van alle meerderjarige leden van de PKN wordt gevraagd om € 10,– bij te dragen aan de Solidariteitskas.
Een deel van het geld wordt gebruikt om solidair te zijn met andere kerken of christenen die het moeilijk hebben. Daarnaast is ook een (groot) deel van het geld bestemd voor het werk in onze eigen gemeente.

De collectanten komen binnenkort bij u aan de deur voor uw bijdrage.
Namens de kerkenraad bij voorbaat onze dank. De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften.

Ontvan­gen voor de kerk via dhr. W. van der Linden € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 17 mei op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Tot slot. Namens de kerkenraad een hartelijke groet en goede en bezielende Pinksterdagen gewenst!
Trudy Hekman.