St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

26-04-2016

Kerkdiensten.

Zondag      1 mei, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen.
Donderdag 5 mei, Hemelvaarts­dag, 10.00 uur: dr. W. de Greef uit Leusden.
Zondag      8 mei, 10.00 uur: prof. E. Schroten uit Driebergen.

Kinderkerk.

Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugd­gebouw.

Zieken.

Op het moment van schrijven verblijft mevr. L. Broekhuizen van de Kamillekamp nog steeds in het ziekenhuis. Momenteel wordt er gekeken naar een kamer voor haar in het verpleeghuis, omdat zij helaas nog niet in staat is om naar haar eigen huis te gaan, hoewel zij dat natuurlijk het liefste zou willen.
Wij wensen mevr. Broekhuizen en diegenen die ziek thuis zijn en in de verzorgingshuizen verblijven veel sterkte en van harte beterschap.

Beroepingswerk.

Het is al weer even geleden dat u iets over het beroepingswerk hoorde, maar de beroepingscommissie heeft niet stil gezeten.
Inmiddels is er contact gelegd met een drietal eventuele kandidaten. We hebben predikanten geluisterd en gesprekken gevoerd die tot op heden positief verlopen. Dus we hou­den goede moed.
De beroepingscommissie.

55+ reis.

Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen met het hele programma voor de 55+ reis die gepland staat op 19 mei a.s. Ver­geet u niet zich op te geven voor dit jaarlijkse dagje uit. We verzamelen om 8.00 uur ’s morgens in het jeugdgebouw, waarna we om 8.30 uur vertrekken richting Gouda! Het belooft weer een mooie en gezellige reis te worden.
Opgeven kan tot 14 mei bij Corrie van Elst, tel. 694077 of Conny ter Haar, tel. 694286 of via e-mail:
diaconie@kerkeckenwiel.nl.

Inloopmiddag.

Voor de komende maanden volgen hier de data voor de gezellige en ontspannen inloopmiddagen. Voor de maand mei is dat 2, 9 en 23 mei. Voor de maand juni is dat 6 en 20 juni. U weet dat we in principe om de twee weken bij elkaar komen maar door andere activiteiten of zoals nu het geval is, tweede Pinksterdag, wijkt het wel eens af. Dus vergeet niet deze data op de kalender te zetten.
Bent u nog niet eerder geweest, schroom niet en kom gerust eens een kijkje nemen, iedereen is van harte welkom.

Verantwoording giften.

Ont­van­gen voor de kerk: via mevr. R. Muller € 10,–
                                         via mevr. W. van Tuil  € 50,–
                                         via dhr. G. van de Boven­kamp € 10,– en € 10,–.
Voor instandhouding predikantsplaats: via dhr. H. van Leusden € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk Roept”.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op maandag 2 mei a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.