St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

12-04-2016

Kerkdiensten.

Zondag 17 april, 10.00 uur: ds. D.M. van der Wel uit Langbroek.
Zondag 24 april, 10.00 uur: ds. W. Schaap uit Veenendaal.

Kinderkerk.

Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw.

Zieken.

Nog steeds verblijft mevr. L. Broekhuizen met ernstige klachten in  ziekenhuis Rivierenland. Wij wensen haar heel veel sterkte en van harte beterschap.

Graag blijven wij op de hoogte van het wel en wee in onze gemeente, wij vragen u dan ook met klem om berichten door te geven aan de scriba, dhr. H. van Leusden, of andere leden van de kerkenraad, via hen kan er voor het pastoraat een beroep gedaan worden op ds. Alma.
Het omzien naar elkaar geeft gestalte aan de onderlinge verbondenheid in onze gemeente en is daarom van groot belang, zo ook bijvoorbeeld het sturen van een kaart.

Vanaf deze plaats wensen wij de zieken thuis of elders veel sterkte.

55+- reis.

Ook dit jaar organiseert uw diaconie weer een 55+-reis. Het reisje staat gepland voor 19 mei a.s. 
We verzamelen om 8.00 uur `s morgens in het jeugdgebouw, waarna we om 8.30 uur vertrekken richting….. Gouda! Het belooft weer een gezellige reis te worden.
Opgeven kan tot 14 mei bij Corrie van Elst, tel. 694077 of Conny ter Haar, tel. 694286 of via e-mail: diaconie@kerkeckenwiel.nl.

Ouderensoos.

Donderdag 28 april a.s. komt de ouderensoos om half drie bij elkaar in het jeugdgebouw. Wij hebben als verrassing een plaatsgenoot uitgenodigd om met ons een gezellige middag te verzorgen.
Nieuwe leden en gasten zijn van harte welkom. Rebinah en Ans.

Verantwoording giften.

Ont­van­gen voor de kerk:
via mevr. A. van Bruxvoort € 10,–
via mevr. R. Muller € 5,–, € 5,– en € 10,–
via mevr. C. van Elst € 30,–
Ook mocht de kerk een gift uit een nalatenschap ontvangen van € 500,–.                             
Hartelijk dank!

 Verjaardagsfonds.

Het verjaardagsfonds heeft in het eerste kwartaal van 2016 € 461,70 opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 19 april a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Trudy Hekman.