St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-04-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 3 april

10.00 uur voorganger:  Ds. A.L. Rijken – Hoevens uit Veenendaal

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de palliatieve zorg te Tiel
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Zondag 10 april

10.00 uur voorganger:  Ds. J. Stelwagen uit Leersum

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zondag 17 april

10.00 uur voorganger:  Ds. D.M. van der Wel uit Langbroek

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de geluidsinstallatie

Zondag 24 april

10.00 uur voorganger:  Ds. W. Schaap uit Veenendaal

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de zorgboerderij
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het buitenonderhoud

Zondag 1 mei

10.00 uur voorganger:  Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente:

Maandag     4 april: Inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Jeugdgebouw, deze middag is opgezet
                                om elkaar te ontmoeten, samen een spelletjes te spelen of om gezellig wat te kletsen.
Dinsdag       5 april: Verjaardagsbusjes kunnen om 14.00 uur weer leeg gemaakt worden bij;
                                Jannie van der Linden, Hellenbergstraat 5
Dinsdag       5 april: Afsluiting catechisatie van dit seizoen, aanvang 18.45 tot 19.30 uur in het Jeugdgebouw
Dinsdag       5 april: Bijbelkring, aanvang 19.45 uur in de kleine zaal van het Jeugdgebouw.
Zondag      10 april: Tienerdienst en Jongerengesprekskring, samenkomst om 9.30 uur in het Jeugdgebouw.
Zondag      17 april: Haal- en brengdienst in ziekenhuis Rivierenland te Tiel.
Dinsdag     19 april: Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in het Jeugdgebouw.
Donderdag 28 april: Ouderensoos van 14.30 tot 16.30 uur in het Jeugdgebouw
Donderdag 19 mei:  55+ reis, noteer deze datum vast in uw agenda. 

55+ Reis

Donderdag 19 mei organiseerd de Diaconie weer de jaarlijkse 55+ reis, deze keer gaan we naar Gouda en omstreken, om 8.00 uur ontvangst in het Jeugdgebouw. Meer mededelingen krijgt u nog via onze reisfolder.
Opgeven bij:  Conny ter Haar  tel: 0344-694286   mob: 06-54348486.
                      Corrie van Elst   tel: 0344-694077   mob: 06-10213106.

Verantwoording diaconale collecten van de maand februari/maart:

28 februari   €  30,90
  6 maart      €  50,90   Noodhulp Syrië
  9 maart      €  28,95
13 maart      €  47,85
20 maart      €  38,90
24 maart      €  91,50   Kinderhospice “Het Binneveld”
25 maart      €  27,70   (diakoniedeel)

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand maart:

€  266,45   Kerkrentmeesterlijkbeheer.  
€    50,55   Instand.houd. pred.pl.   
€    32,55   Pastoraat.        
€    26,80   Jeugdwerk        
€    32,15   Geluid installatie.     
€    96,40   Kerk verlichting.      
€    41,80   Catechese.
        
€  546,70   Totaal.  

Kopij voor de maandbrief van mei moet uiterlijk woensdag 27 april 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl