St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

22-03-2016

Kerkdiensten.

Woensdag  23 maart, 19.00 uur: Vesper (avondgebed lijdenstijd).                                       
Donderdag 24 maart, 19.30 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum, Witte Donderdag (Heilig Avondmaal).
Vrijdag        25 maart, 19.30 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen, Goede Vrijdag.
Zaterdag     26 maart, 19.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren, Stille Zaterdag (gebeds­bijeenkomst).
Zondag       27 maart, 10.00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen, 1e Paasdag. Met het koor ‘Cantate Deo’.
Zondag         3 april,   10.00 uur: ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal.
Zondag       10 april,   10.00 uur: ds. J. Stelwagen uit Leersum.

Kinderkerk.

Het is bijna Pasen! We hebben er een lange reis opzitten! Tijdens de Paasdienst blikken wij met een
mini-rondreis in de kerk terug op de Veertigdagentijd. Onze reis, welke begon in de woestijn, eindigt nu
in de tuin. Voor alle mensen in de kerk hebben de kinderen een ‘souvenir’ van onze reis meegenomen! Maar voordat we aan de laatste etappe beginnen genieten we eerst van het traditionele paasontbijt voor
de kinderen. Het ontbijt begint om 9.00 uur in het Jeugdgebouw.

Maar eigenlijk houdt onze reis niet op….we gaan verder… we reizen verder naar Pinksteren!
Leiding kinderkerk.

Ouderensoos.

Op donderdag 24 maart is de Paasviering met de ouderen van de soos. De viering onder leiding van
ds. J. Alma, begint om 16.00 uur (zaal open vanaf 15.30 uur). We sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd. Belangstellenden en nieuwe leden zijn van harte welkom!
Ans en Rebinah.

Zieken.

De heer Van der Berg, woonachtig aan de Verbrughweg is opgenomen geweest in het ziekenhuis Rivierenland, maar is inmiddels weer thuis.
Mevr. L. Broekhuizen van de Kamillekamp is met zeer ernstige klachten opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis, zij ligt inmiddels op een andere afdeling. Wij wensen haar van harte beterschap.
Ook de zieken thuis en in de verzorgingshuizen heel veel kracht en sterkte en Gods zegen gewenst.

Rommel- en boekenmarkt.

Er wordt dit jaar geen rommelmarkt georganiseerd voor het onderhoudsfonds van de St. Anna kerk, we kunnen de vrijwilligers niet vinden die de organisatie op zich willen nemen. Het is spijtig, maar het is niet anders. Dit betekent dat de inzameling van goederen voor de rommelmarkt definitief niet door gaat.

Er wordt wel een boekenmarkt gehouden, dus boeken kunnen ingeleverd worden door contact op te nemen met Jannie van der Linden, tel. 0344-694843, e-mail; boeken@kerkeckenwiel.nl.

Ook zullen er weer loten verkocht worden voor het onderhoudsfonds van de St. Anna Kerk. De trekking zal plaatsvinden op de eerste vrijdagavond in september om 21.00 uur op de boekenmarkt in het Jeugdgebouw De kerkrentmeesters.

Ringleiding.

Er is een ringleiding voor gehoorapparaten in de kerk aanwezig. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u het beste in het midden van de kerk plaats nemen. Het blijkt dat in de zijbanken en onder het orgel de ontvangst wat minder duidelijk is.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk:
via mevr. J. van der Linden € 5,–
via ds. Alma € 10,–. 
via mevr. R. Muller € 5,–.
Hartelijk dank!

Verjaardagsbusjes.

Op dinsdag 5 april kunnen de verjaardags busjes weer geleegd worden. Om 14.00 uur is iedereen van harte welkom bij Jannie van den Linden,  Hellenbergstraat 5.

In de stilte voor Pasen.

Stil word ik als ik denk aan de weg die Jezus ging. Hij wist van de verraderskus gegeven door een volgeling Ook ik ben daaraan schuldig, Hij ging voor mij tot in de dood, betaalde zo de straf, wat is Zijn liefde groot. Stil word ik als ik denk…

Kopij “De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 5 april a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad, ge­ze­gen­de Paasdagen gewenst.
Trudy Hekman.