St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-03-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk !

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 6 maart (4e Zondag 40-dagentijd)

10.00 uur voorganger:  Ds. J.C. Schimmel uit Spijk

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor noodhulp (diaconie)
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Woensdag 9 maart (Biddag voor gewas en arbeid)

19.30 uur voorganger:  Ds. G. Boer uit Veenendaal

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor het Z.W.O. project
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de geluidsinstallatie

Zondag 13 maart (5e Zondag 40-dagentijd)

10.00 uur voorganger:  Ds. H.G. Dijk uit Acquoy

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat

Woensdag 16 maart (Vesper, avondgebed lijdenstijd)

19.00 uur      m.m.v. de jeugd

Zondag 20 maart (Palmzondag, 6e zondag 40-dagentijd)

10.00 uur voorganger:  Ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor catachese

Woensdag 23 maart (Vesper, avondgebed lijdenstijd)

19.00 uur      m.m.v. gemeenteleden

Donderdag 24 maart (Witte Donderdag met Viering Heiligavondmaal)

19.30 uur voorganger:  Ds. W.L. Pera uit Leersum
 
Collecte:                       De Avondmaalscollecte is bestemd voor de Kinderhospice in De Glind
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het jeugdwerk

Vrijdag 25 maart (Goede Vrijdag)

19.30 uur voorganger:  Ds. C. Fieren uit Rhenen

 

Zaterdag 26 maart (Stille Zaterdag)

19.00 uur voorganger:  Ds. H. Overdijk uit Ommeren

Zondag 27 maart (1e Paasdag)

10.00 uur voorganger:  Ds. C. Fieren uit Rhenen

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor het eigenjeugdwerk
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de kerkverlichting

Activiteiten in onze gemeente:

Maandag   7 maart: Inloopmiddag vanaf 14.00 uur in het Jeugdgebouw.
Dinsdag     8 maart: Catechese aanvang 18.45 uur in het Jeugdgebouw.
Woensdag 9 maart: Biddag voor gewas en arbeid, aanvang 19.30 uur in de St. Anna kerk.
Zondag    13 maart: Tienerdienst en Jongerengesprekskring, aanvang 9.30 uur in het Jeugdgebouw.
Maandag 21 maart: Inloopmiddag vanaf 14.00 uur in het Jeugdgebouw.
Dinsdag   22 maart: Catechese aanvang 18.45 uur in het Jeugdgebouw.
Dinsdag   22 maart: Bijbelkring aanvang 19.45 uur in het Jeugdgebouw o.l.v. ds. J. Alma.
Dinsdag   24 maart: Paasviering van de ouderensoos, aanvang 16.00 uur in het Jeugdgebouw.

Kerkbalans 2016

In de maand januari is in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden. De toezeggingen zijn inmiddels verwerk en het resultaat van de toezeggingen komt uit op € 34.907,- dat is € 757,- meer dan in 2015
Allen die een toezegging hebben gedaan heel hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder een bedankje voor de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij de actie.
Hartelijk dank !!  De kerkrentmeesters.

Beleef the Passion mee !

Op Witte donderdag 24 maart zendt de EO weer the Passion uit. The Passion vertelt over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Dit gebeurt aan de hand van bekende Nederlandstalige popsongs.
Het live meemaken van The Passion is een bijzondere ervaring, dat hebben wij vorig jaar met een groep jongeren uit Eck en Wiel mogen ervaren!
Dit jaar willen we weer gaan. Omdat we later hoorden dat ook andere gemeenteleden belangstellend waren om mee te gaan nodigen wij u en jou uit om dit evenement mee te beleven in Amersfoort en om mee te zingen met prachtige liederen vertolkt door onder andere Martijn Fischer, Ellen ten Damme en vele anderen. www.thepassion.nl
We verzamelen om 18.00 uur bij de St. Anna Kerk. De uitzending start om 20.30 uur op NPO1.
Geef je op via jongeren@kerkeckenwiel.nl of bij iemand van de leiding.
Leiding Tienerdienst

Fietsen gezocht !

Namens de vluchtelingorganisatie zijn we op zoek naar een dames- en herenfiets.
In onze gemeente verblijven enkele vluchtelingen, het zou fijn zijn als zij zich per fiets kunnen verplaatsen. Wie kan ons helpen aan enkele fietsen?
Zo ja, graag contact opnemen met diaken mevr. C. van Elst, tel. 0344-694077.

Ouderensoos

Op donderdag 24 maart a.s. is de paasviering met de ouderen van de soos.
De viering onder leiding van ds J. Alma, begint om 16.00 uur (zaal is open vanaf 15.30 uur) 
We sluiten af met een gezamenlijke broodmaaltijd.
Belangstellenden en nieuwe leden zijn van harte welkom!
Ans en Rebinah.

Verantwoording diaconale collecten van de maand januari/februari:

31 januari   € 27,90
  7 februari  € 82,35   (Werelddiaconaat)
14 februari  € 57,50   (Weeshuis Oekraine)
21 februari  € 29,70
28 februari  € 30,90

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand februari:

Kerk                      €  180,60
Inst. Houd. Pr. Pl. €  100,45
Orgelfonds            €    60,20
Erediensten          €    34,05
Klein onderhoud   €    40,20
Totaal                   €  415,50

Kopij voor de maandbrief van april moet uiterlijk woensdag 30 maart 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl