St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

23-02-2016

Kerkdiensten.

Woensdag 24 februari, 19.00 uur: Vesper (avondgebed lijdenstijd)
Zondag      28 februari, 10.00 uur: ds. F.W. Kuipers, Amerongen. 3e zondag 40-dagentijd.
Woensdag   2 maart,    19.00 uur: Vesper (avondgebed lijdenstijd)
Zondag        6 maart,    10.00 uur: ds. F.C. Schimmel, Spijk. 4e zondag 40-dagentijd
Woensdag   9 maart,    19.00 uur: ds. G. Boer, Veenendaal. Biddag voor gewas en arbeid.

Vespers (avondgebed lijdenstijd)

In de 40-dagentijd is er elke woensdagavond om 19.00 uur een gebedsdienst, een moment van bezinning.
Op woensdag 9 maart is de biddag voor gewas en arbeid, in de dienst gaat voor ds. Boer uit Vee­nen­daal.

Zieken.

De heer J. van Meteren uit de Beatrixstraat heeft in Nieuwegein een zware hartoperatie ondergaan. Op het moment van schrijven zal hij waarschijnlijk nog moeten revalideren in Tiel. We wensen hem veel sterkte en van harte beterschap.
Ook gemeenteleden die thuis ziek zijn of met zorg te maken hebben wensen wij veel sterkte en Gods zegen

Graag blijven we op de hoogte van het wel en wee in onze gemeente. Soms weten wij niet van ziekenhuis-opnames of andere zaken. Het omzien naar elkaar is van groot belang, wij vragen u dan ook met klem om ziekte of anderszins door te geven aan de scriba, de heer Van Leusden, de kerkenraad of rechtstreeks aan ondergetekende, zodat het geplaatst kan worden in deze rubriek.

Ouderensoos.

Op 25 februari is er weer ouderensoos, zoals altijd in het Jeugdgebouw. Wij beginnen om 14.30 uur en sluiten om 16.30 uur weer af. Het belooft weer een gezellige middag te worden.
Noteert u ook vast de datum van onze paasviering, deze is niet zoals gebruikelijk op de laatste donderdag van de maand, maar op donderdag 24 maart, dan is de aanvang om 16.00 uur.
Wij hopen u allen op donderdag 25 februari te ontmoeten.
Ans van Bruxvoort en Rebinah Bötzel.

Kerkbalans 2016.

De vorige maand is in onze gemeente de Actie Kerkbalans 2016 gehouden. De toezeggingen zijn inmiddels verwerkt en het resultaat van de toezeggingen komt uit op € 34.907,– dat is € 757,– meer dan in 2015.
Allen die een toezegging hebben gedaan heel hartelijk dank daarvoor en in het bijzonder een be­dankje voor de vrijwilligers die ons geholpen hebben bij de actie.
De kerkrentmeesters.

Rommelmarkt.

De inzameling van goederen voor de rommelmarkt gaat (ook) op zaterdag 5 maart a.s. niet door.

Het ziet er naar uit dat we dit jaar helemaal geen rommelmarkt kunnen organiseren voor het onderhouds-fonds van onze St. Anna kerk. We kunnen de vrijwilligers niet vinden die de organisatie op zich willen nemen. We hopen echter dat zich alsnog enige vrijwilligers zullen melden. Dit kan door contact op te nemen met Jannie v.d. Linden, tel. 0344-694843 of met een van de andere kerkrentmeesters.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk via mevr. R. Muller € 10,–
Voor de diaconie via mevr. E. Zanting € 10,– en via mevr. C. van Elst € 10,–.
Hartelijk dank!

Fietsen gezocht!

Namens de vluchtelingorganisatie zijn we op zoek naar een dames- en herenfiets. In onze gemeente verblijven enkele vluchtelingen, het zou fijn zijn als zij zich per fiets kunnen verplaatsen. Wie kan ons helpen aan enkele fietsen? Zo ja, graag contact opnemen met diaken mevr. C. van Elst, tel. 0344-694077.

Inloopmiddag.

Hierbij de data van de inloopmiddagen voor de komende maanden: 29 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april
In principe komen we iedere 14 dagen vanaf 14.00 uur bij elkaar in het jeugdgebouw, maar door andere activiteiten en feestdagen wordt er wel eens vanaf geweken dus noteer de datum`s al vast in uw agenda.

Kopij ‘De Kerk Roept’.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 1 maart a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet.
Trudy Hekman.