St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

09-02-2016

Kerkdiensten.

Zondag       14 februari, 10.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren, 1e zondag 40-dagentijd. (familiedienst)
Woensdag  17 februari, 19.00 uur: Vesper (avondgebed lijdenstijd)
Zondag       21 februari, 10.00 uur: mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden, 2e zondag 40-dagentijd.
Woensdag  24 februari, 19.00 uur: Vesper (avondgebed lijdenstijd)

Kinderkerk.

Iedere zondag is er kinderkerk in het Jeugdgebouw, aanvang 10.00 uur.

Bij de diensten.

Zondag 14 februari begint de lijdenstijd, er is dan een familiedienst, waarbij in het begin de kinderkerk ook in ons midden is. Die zondag gaat voor onze consulent, ds. H. Overdijk uit Ommeren.
In deze periode, op weg naar Pasen, is er iedere woensdagavond een gebedsdienst van 19.00 tot 19.30 uur in de kerk. Het is een moment van bezinning waar u van harte voor wordt uitgenodigd.

Afscheid en bevestiging.

Zondag 7 februari was er een feestelijke dienst in de St. Anna kerk, met als voorganger onze oud-predikant mevrouw ds. Quick uit Brummen.
Mevrouw A. van Bruxvoort-Nab nam na een periode van tien jaar diaken te zijn geweest afscheid van de kerkenraad. Wij willen haar hartelijk bedanken voor de inzet en betrokkenheid al die jaren.
In deze dienst werd ook mevrouw C. van Elst-Laarman herbevestigd in het ambt van diaken.
Ook mochten er twee gemeenteleden bevestigd worden t.w. mevrouw C. ter Haar-van Dijk in het ambt van diaken en mevrouw C. van Dijk-Berendsen als jeugdouderling.
Wij zijn als gemeente bijzonder blij en dankbaar dat er toch weer twee mensen zich geroepen voelen om Gods werk te mogen voortzetten in onze kleine gemeente.
Wij wensen hen kracht, wijsheid en Gods nabijheid toe. De kerkenraad.

Zieken.

Mevr. Berendsen (Kamillekamp) is weer thuis uit het ziekenhuis waar zij verder herstelt van een heupoperatie, evenals mevr. van Dijk, (Saffatinstraat, Maurik), zij was opgenomen met hartklachten.
Dhr. van Meeteren, (Prinses Beatrixstraat) werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein.
Er zijn veel zieken thuis die wachten op, of bezig zijn met ingrijpende behandelingen.
De heer Vink (Wielseweg) heeft een plekje in de Valentijn, Maurik (kamer 213).
Wij bidden alle zieken Gods zegen toe.

Overleden.

Op 25 januari is op de leeftijd van 89 jaar overleden Johanna Cornelia van Wijk-Vonk. Een periode van afnemende gezondheid bracht haar uiteindelijk in het verpleeghuis Vrijthof in Tiel. Daar is zij de laatste tijd van haar leven liefdevol verzorgd.
Bij de afscheidsdienst op 29 januari in het rouwcentrum van Ommeren hebben de kinderen en kleinkinderen haar herdacht in hun menselijke bewoordingen. Maar ook hebben wij geluisterd naar het Woord van de Heer, zoals zij dat met haar keuze voor de te zingen liederen ons had aangereikt. Een helder geformuleerd geloof, in alle eenvoud: de Heer is mijn Herder!
Een mensenkind op aarde, geboren en getogen in de sfeer van de dertiger jaren van de vorige eeuw. Maar evenzeer getekend door de geschiedenis van de tweede wereldoorlog.
In het werkzame leven heeft zij samen met haar man mogen zorgen voor de goede vruchten van de aarde, tegelijkertijd zorg en bescherming biedend aan haar kinderen. Het verdriet is groot geweest, toen haar man overleed in 1999; en sterk is zij geraakt door het overlijden van dochter Herma in 2011.
Ondanks alles, het geloof bleek bestand dankzij het houvast bij de psalmdichters. Zij, die weten van Gods nabijheid, en van zijn hulp bij dag en nacht; zij, die ook ons hebben geleerd dat het ons aan niets zal ontbreken… Het lied van leven en sterven, van dag en nacht, en van de kroon van het licht in de heerlijkheid van het hemels Koninkrijk. Daar mag zij leven, gedragen in de veilige armen van Jezus.

Op de gemeentelijke begraafplaats te Eck en Wiel hebben wij haar lichaam toevertrouwd aan de aarde; en haar eigenheid teruggelegd in de handen van haar Schepper. Daar heerst eeuwige stilte en eeuwig licht. Waarbij voor haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen mag gelden, dat er voor alle pelgrims op aarde een Leidsman is, een Heer en Heiland, die nabij is geweest en dat zal blijven.
In dat geloof bidden wij voor hen tot troost en bemoediging; om zo ook dankbaar de herinneringen hoog te houden. Ds. J. Alma.

In memoriam.

Geurtje Vonk werd in oktober 1922 geboren als tweede dochter van Kees Vonk en Lien Vonk-van Kalkeren. Haar vader had een fruitbedrijf en later ook een loonspuitbedrijf. Het gezin woonde onder aan de dijk, waar De Steeg begon en verhuisde later naar de Galgenstraat.
Na haar zondagsschooltijd, werd zij lid van de meisjesvereniging en van de “zang” en ze bezocht de kookschool. Al jong, in de dertiger jaren, was ze niet gezond. Ze lag heel vaak, langdurig in het ziekenhuis. Het gevolg was dat ze al op vroege leeftijd wist dat ze geen kinderen zou kunnen krijgen. Geurtje is altijd bij haar ouders blijven wonen en deed veel in het huishouden. In de oorlog kreeg haar vader een Engelse legerjeep cadeau. Geurtje haalde haar rijbewijs en reed als 25-jarige meid in de jeep rond in Eck en Wiel, soms wel met 24 kisten fruit erin. Haar drie neven, de kinderen van haar zus Jo, kwamen regelmatig logeren. Geurtje trad op als een soort tweede moeder. In 1956 werd ze distributeur van “De Kerk Roept”. Dat heeft ze 40 jaar lang gedaan. Ze kreeg daarvoor de gouden speld van de Nederlands Hervormde Kerk.
Na haar vaders overlijden in 1960 ging Geurtje werken als bejaardenhelpster in Eck en Wiel. Ze was daarin duidelijk zichzelf: resoluut, een strenge regisseur, maar zeer hulpvaardig. Ook verzorgde zij haar moeder die steeds meer dementeerde en in 1983 overleed. Daarna brak er een moeilijke periode aan, ze had jaren intensief gezorgd voor haar ouders en plotseling hield haar levenswerk op.
In 1989 verhuisde ze naar een bejaardenwoning. Haar 90e verjaardag werd uitbundig gevierd. Twee weken na het feest kreeg ze een herseninfarct en was zij eenzijdig verlamd. Zo verbleef zij de laatste jaren van haar leven in verpleeghuis Vrijthof. Ze was dankbaar voor de goede en liefdevolle verzorging die ze daar gekregen heeft.
Dat ze zelf geen kinderen had gekregen, was een pijnpunt in haar leven. Maar met haar neven, die zij liefdevol ‘haar jongens’ noemde, was zij heel erg blij. Zij had een nuchtere instelling en probeerde er altijd het beste van te maken, ook toen ze niet meer uit haar bed kon komen en haar fysieke wereld zich beperkte tot die ene kamer van Waalhof, nummer 10. Trouw las zij tot het laatste moment ‘De Kerk Roept’, en toen het zelf lezen moeilijker ging, vroeg zij anderen om eruit voor te lezen.

De herdenkingsdienst is gehouden op 26 januari in de St. Annakerk te Eck en Wiel. De psalmtekst die Geurtje kreeg bij het verlaten van de zondagsschool is uit Psalm 27 vers 14: ‘Wacht op de Heer, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op de Heer.’ Haar wens was deze ook in de afscheidsdienst te lezen. De voorganger was mevr. M. Lam, geestelijk verzorger van Vrijthof. Haar geloof was als een onderliggende stroom die haar in haar leven moed en kracht gaf.
Na de dienst is mevr. Vonk in besloten kring gecremeerd.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk: via mevr. R. Muller € 10,–
                                         via mevr. E. Zanting € 20,–
                                         via dhr. H. van Leusden € 5,–
                                         via dhr. G. Quist € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk Roept”.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 16 februari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.