St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-02-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Zondag 7 februari en zondag 14 februari is er na de diensten gelegenheid samen koffie/thee te drinken in het Jeugdgebouw.

Zondag 7 februari  Werelddiaconaatszondag tevens Bevestigingsdienst ambtsdragers

10.00 uur voorganger:  Ds. J.B. Quik – Verweij uit Brummen

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Woensdag 10 februari  Vesper (avondgebed lijdenstijd)

19.00 uur      m.m.v. de ouderlingen

Zondag 14 februari  1e Zondag 40-dagentijd (familiedienst)

10.00 uur voorganger:  Ds. H. Overdijk uit Ommeren

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het orgelfonds

Woensdag 17 februari  Vesper (avondgebed lijdenstijd)

19.00 uur      m.m.v. de kerkrentmeesters

Zondag 21 februari  2e Zondag 40-dagentijd

10.00 uur voorganger:  Mevrouw dr. M.C.A. Korpel uit Leusden

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de voorjaarszending (Kerk in Actie)
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten

Woensdag 24 februari Vesper (avondgebed lijdenstijd)

19.00 uur      m.m.v. de diakenen

Zondag 28 februari  3e Zondag 40-dagentijd

10.00 uur voorganger:  Ds. F.W. Kuipers uit Amerongen

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van het klein onderhoud


Woensdag 2 maart  Vesper (avondgebed lijdenstijd)

19.00 uur      m.m.v. de bijbelkring

Zondag 6 maart  4e Zondag 40-dagentijd

10.00 uur voorganger:  Ds. J.C. Schimmel uit Spijk 

Collecte:                       1e collecte is bestemd voor noodhulp (diaconie)
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats
 
Activiteiten in onze gemeente

Zondag       7 februari: Sing-In in de Kerk van Ingen. Een avond gevuld met muzikale pareltjes en    
                                     samenzang, o.l.v. de Band Online en het Gospelkoor To Believe uit Ommeren.   
                                     Aanvang 18.30 uur.
Dinsdag      9 februari: Catechese om 18.45 uur in Het Jeugdgebouw.
Dinsdag    23 februari: Catechese om 18.45 uur in Het Jeugdgebouw.
Dinsdag    23 februari: Bijbelkring om 19.45 uur in Het Jeugdgebouw, iedereen is van harte welkom.
Woensdag  9 maart:    Biddag voor gewas en arbeid, aanvang 19.30 uur in de St. Anna kerk.


Beroepingswerk

‘De afgelopen maanden is de beroepingscommissie druk bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe predikant voor de gemeente van de St. Anna kerk te Eck en Wiel. We hebben meerdere predikanten benaderd, maar dit heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Het blijkt erg lastig te zijn om een predikant te vinden voor een 50% baan. De beroepingscommissie blijft toch positief opzoek naar een predikant.’


Verantwoording diaconale collecten van de maand december 2015 / januari 2016

27 december  €   23,95 
  1 januari       €   21,65
  3 januari       €   28,85
10 januari       €   27,85
17 januari       €   41,20 
24 januari       € 100,10   (Voor het vluchtelingenwerk)


Kopij voor de maandbrief van maart 2016 moet uiterlijk woensdag 2 maart 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl