St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

26-01-2016

Kerkdiensten.

Zondag 31 januari, 10.00 uur: ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek.
Zondag   7 februari, 10.00 uur: mw. ds. J.B. Quik uit Brummen (Werelddiaconaatszondag & 
                                                                                                     Bevestiging ambtsdragers)
Kinderkerk.

Iedere zondag is er Kinderkerk in het Jeugdgebouw, aanvang 10.00 uur.

Zieken.

Mevr. Berendsen, Kamillekamp is opgenomen in  ziekenhuis Rivierenland, Tiel, voor een heupoperatie.
Mevr. Van Houten, Prinses Beatrixstraat werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Nieuwegein, zij had onverwacht keelklachten maar na enkele moeilijke dagen mocht zij gelukkig weer naar huis.
De heer Van Oort is inmiddels gedotterd en weer terug op de Homoetsedreef.
Mevr. G. Vonk, in Vrijthof heeft opnieuw een hersenbloeding gehad. Haar toestand is zeer ernstig.
De heer Vink, van de Wielseweg wacht op een plaats in de “Valentijn”. Hij is nu nog in ziekenhuis Rivierenland, Tiel, afdeling  de Schakel.
Ook zijn er veel zieken thuis. Wij wensen alle zieken heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Wij gedenken.

Op vrijdag 15 januari overleed, op de leeftijd van 92 jaar, in verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam Dingena Van Doorn-Gorzeman. Zij was weduwe van Bernard Van Doorn.
Mevrouw Van Doorn heeft tot vorig jaar januari zelfstandig mogen wonen aan de Burg. Verbrughweg in Eck en Wiel.
Vrijdag 22 januari was de herdenkingsbijeenkomst, waarna zij is begraven bij haar man op de Gemeentelijke begraafplaats te Eck en Wiel.

Ouderensoos.

Op donderdag 28 januari is er weer ouderensoos. We beginnen om 14.30 uur in het jeugdgebouw.
Allen hartelijk welkom!! Rebina Bötsel en Ans Van Bruxvoort.

Beroepingscommissie.

De afgelopen maanden is de beroepingscommissie druk bezig geweest met het zoeken naar een nieuwe predikant voor de gemeente van de St. Anna kerk te Eck en Wiel. We hebben meerdere predikanten benaderd, maar dit heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Het blijkt erg lastig te zijn om een predikant te vinden voor een 50% baan. De beroepingscommissie blijft toch positief opzoek naar een predikant.’
Namens de beroepingscommissie, Tonke van de Pol.

Inloopmiddag.

Voor de komende tijd vinden de inloopmiddagen plaats op de volgende data: 25 januari en op 1, 15 en 29 februari. Iedereen is van harte welkom in het jeugdgebouw vanaf 14.00 uur.

Rommelmarkt.

Door gebrek aan vrijwilligers is er op zaterdag 6 februari geen inzameling.
De bazaarcommissie.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de diaconie: via mevr.  C. Van Elst € 10,–
                                               via mevr. T. Hekman € 10,–
                                               via mevr. A. Van Bruxvoort € 10,–. 

Ontvangen per bank € 100,– t.b.v. ZWO.

Ontvangen voor de kerk: via mevr. T. Hekman € 10,–
                                        via mevr. R. Muller € 15,–
                                        via mevr. C. Van Elst € 10,– en € 50,–
                                        via mevr. A. Van Bruxvoort € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk roept”.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn dinsdag 2 februari a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Trudy Hekman.