St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

12-01-2016

Kerkdiensten.

Zondag 17 januari 10.00 uur: Drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg                                           
Zondag 24 januari 10.00 uur: Prof. E. Schroten uit Driebergen (Viering Heilig Avondmaal)

Kinderkerk.

Na een mooi kerstfeest in de kerk en daarna een paar weken vakantie is er weer iedere zondag om 10.00 uur kinderkerk in het jeugdgebouw.

Zieken.

Mevr. Broekhuizen (Kamillekamp) mocht voor de kerst weer naar huis. We zijn blij voor haar. Ook
de heer Baars (Rijnstraat) is weer thuis uit het UMC te Utrecht. Mevr. Verbrugh (Henri Dunantstraat)
is ook weer thuis. Haar ziekenhuis opname duurde een paar dagen langer dan gehoopt, gelukkig
gaat het goed met haar. De heer van den Berg (Homoetsestraat) is na een hartoperatie  weer thuis
bij zijn vrouw Ria. Hij en Ria zijn dankbaar dat het zo goed gaat.
De heer van Oort (Homoetsedreef) zou voor de kerst gedotterd worden, helaas werd dat  uitgesteld vanwege kapotte apparatuur. Zoals het er nu naar uitziet zal dit begin januari plaatsvinden.
De heer Vink, (Wielseweg) is nog op de afdeling Schakel van het Ziekenhuis Rivierenland.
In het Vrijthof verblijven van onze gemeente mevr. J. van Wijk-Vonk  en mevr. G. Vonk.
We wensen alle zieken thuis of in het ziekenhuis, Gods nabijheid toe.

Voorbereidingsavond Heilig Avondmaal.

Op zondag 24 januari gaat prof. E. Schroten voor in de avondmaaldienst. Sinds kort is het in Eck en Wiel voor doopleden vanaf 18 jaar toegestaan deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. We willen met de tieners deelnemen aan de dienst, maar ook jongvolwassenen wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Daarom organiseren we een voorbereidingsavond. In de eerste plaats gericht op jongeren, maar ook toegankelijk voor andere gemeenteleden.
Deze voorbereidingsavond vindt plaats op donderdagavond 14 januari. Aanvang is om half acht in het Jeugdgebouw. We sluiten de avond om negen uur af.
Het programma ziet er als volgt uit:

• welkom door leiding tienerdienst
• inleiding door prof. Schroten
• gesprek in kleinere groepjes
• plenaire terugkoppeling en bespreking door prof. Schroten
• afronding

U bent van harte uitgenodigd.

Ouderensoos.

Terugblik en vooruitzien!!
Op 17 december vierden we samen met de ouderen uit onze gemeente de geboorte van Jezus. 
We luisterden naar het kerstevangelie, ds. Alma mediteerde over het thema “De nieuwgeboren Heer”. We zongen prachtige vanouds bekende kerstliederen en luisterden naar gedichten en een mooi kerstverhaal. Samen beleefden we een mooie kerstviering.
Na het drinken van een glaasje was het tijd voor een gezamenlijke warme maaltijd waar we allen erg van genoten. Het was goed om zo samen te zijn.
Helaas hebben wij deze middag ook afscheid moeten nemen van Anneke van Roekel en Gerie van Baaren. Zij hebben zich vele jaren als leiding ingezet voor de ouderensoos en nogmaals willen wij hen voor hun geweldige inzet voor de soos hartelijk bedanken.
Rhebina Bötzel en Ans van Bruxvoort gaan het stokje van hen overnemen. De eerst komende soos-middag is op donderdag 28 januari. Alle ouderen van harte welkom!!

Actie Kerkbalans 2016.          
                                                                                                                   
De Actie Kerkbalans wordt dit jaar gehouden van zondag 17 t/m zondag 31 januari.
De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord / toezegging op te halen.
De kerkenraad doet een dringend beroep op u om ruimhartig te geven.
Ook gezien de alsmaar stijgende kosten vragen wij u uw bijdrage substantieel te verhogen.

Namen de Kerkenraad, de Kerkrentmeesters

Kerstboom.

De kerstboom die de aflopen weken in de kerk heeft gestaan is geschonken door de fam. van Rijn, Veerweg 24. Hartelijk dank hiervoor.

Verantwoording giften.

Via Ans van Bruxvoort zijn de volgende giften voor de diakonie ontvangen: 2 x € 10,00; 1 x € 5,00 en 1 x € 20,00; en voor de kerk een bedrag van € 10,00. 

Via mevr. C. van Elst €   50,00 een gift voor het instandhouding van de Predikantsplaats.

Giften voor de kerk: Via mevr. W. van Tuil € 10,00
                                 Via mevr. R. Muller € 10,00 en € 5,00
                                 Via mevr. T. van Rijswijk € 10,00
                                 Via mevr. A. Slob € 10,00; € 10,00; € 10,00 en € 10,00

Het verjaardag fonds heeft in het 4e kwartaal 2015  € 414,00 opgebracht.  

Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.                                                                                    

Kopij “De kerk Roept”.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 19 januari a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

In het nieuwe jaar:

Gods rijke zegen, Zijn rust en vrede in je hart. Ga steeds met Hem op al je wegen. Hij troost en heiligt vreugde en smart. Namens de kerkenraad veel Heil en Zegen toegewenst voor dit nieuwe jaar 2016.