St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-01-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

                                                                  In het nieuwe jaar:
                     Gods rijke zegen, Zijn rust en vrede in je hart. Ga steeds met Hem op al je wegen.
                                                     Hij troost en heiligt vreugde en smart.
                      Namens de kerkenraad veel Heil en Zegen toegewenst voor dit nieuwe jaar 2016.

Zondag 3 januari

10.00 uur voorganger:  Ds. J. Alma uit Veenendaal

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats

Zondag 10 januari

10.00 uur voorganger:  Ds. J. Meertens uit Rhenen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat

Zondag 17 januari

10.00 uur voorganger:  Mw. Drs W.R. van der Kaaden uit Overberg

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de oecumene

Zondag 24 januari

10.00 uur voorganger:  Prof. E. Schroten uit Driebergen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de catechese

Zondag 31 januari

10.00 uur voorganger:  Ds. D.M. van der Wel uit Langbroek

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming


Zondag 7 februari (bevestigingsdienst ambtsdragers)

10.00 uur voorganger:  Ds. J.B. Quik – Verweij uit Brummen

Collecte:                        1e collecte is bestemd voor de diaconie
                                      2e collecte is bestemd voor de kerk
                                      Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats
 
Activiteiten in onze gemeente:

Zondag    3 januari: Haal- en brengdienst in verpleeghuis Vrijthof te Tiel.
Maandag 4 januari: Kerkenraadsvergadering in het Jeugdgebouw, aanvang 19.30 uur.
Dinsdag   5 januari: Het legen van verjaardagsbusjes om 14.00 uur bij, mw. vd. Linden, Hellenbergstraat 5.
Zondag  10 januari: Kinderkerk gaat weer beginnen, aanvang 10.00 uur in het Jeugdgebouw.
Zondag  10 januari: De Tienerdienst en Jongerengespreksgroep komen (weer) samen. Ze ontbijten dan 
                                met elkaar om 9.30 uur in het Jeugdgebouw en starten vervolgens om 10.00 uur.
Zondag  17 januari: Start van de actie Kerkbalans, deze actie loopt t.m. zondag 31 januari.
Zondag  24 januari: Gebedsdienst voor eenheid van Christenen in de R.K. kerk te Maurik, aanvang      
                                10.00 uur, voorganger ds. H. Overdijk en dhr. Schrama als voorganger c.q. lector.
Dinsdag 26 januari: Catechese aanvang 18.45 uur in het Jeugdgebouw. Onderleiding van ds. J. Alma.
Dinsdag 26 januari: De Bijbelkring komt bijeen in het Jeugdgebouw o.l.v. ds. Alma, aanvang 19.45 u.                                   Wilt u hier eens aan meedoen? U bent van harte welkom.
Dondag: 28 januari: 0uderensoos in het Jeugdgebouw, aanvang 14.30 uur.
Zaterdag 6 februari: U kunt weer goederen voor de rommelmarkt inleveren van 10.00 tot 12.00 uur bij de 
                                 St. Anna kerk Pr. Beatrixstraat 11 te Eck en Wiel.

Ouderensoos

Elke laatste donderdag van de maand is er in het Jeugdgebouw ouderensoos. Dit is van 14.30 tot 16.30 u.
We maken een doorstart nu samen met Rhebina Bötzel en Ans van Bruxvoort. We hopen dat alle leden aanwezig (kunnen) zijn. Nieuwe leden zijn ook van harte welkom!! Graag tot donderdag 28 januari.

Verantwoording diaconale collecten van de maand november/december 2015

29 november  €    39,35 
  6 december  €    40,70 
13 december  €    30,40 
20 december  €    43,10
24 december  €  134,55   (Kinderen in de knel)  
25 december  €  104,85   (Kinderen in de knel)

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand december:

Kerk                        €  487,05
Inst. Houd. Pr. Pl.   €    46,60
Pastoraat                €    36,40
Kerkmuziek             €    44,35
Oudere soos           €    25,05
Totaal                      €  639,45

Kopij voor de maandbrief van februari 2016 moet uiterlijk woensdag 3 februari 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl