St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

40-dagentijd

17-02-2021

De periode voorafgaande aan Pasen wordt de 40-dagentijd genoemd en is van oudsher een
tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen, via vasten en meditatie.
Jezus zelf heeft ook 40 dagen met vasten en gebed in de woestijn doorgebracht voordat Hij
aan zijn verkondiging / onderwijzingen begon. 
  
De 40-dagentijd begint op as-woensdag en loopt t/m stille zaterdag.
Als u goed telt zijn dit 46 dagen. Waarom dan de 40-dagentijd ?
Dit komt omdat de 6 zondagen die in deze periode vallen niet als vastendag gerekend worden, 
zondagen zijn feestdagen daarbij past geen vasten.

In de Christelijke kerk(en) wordt in deze tijd voor Pasen nagedacht / stilgestaan bij het lijden
en sterven van Jezus. De periode voor Pasen wordt daarom ook wel de lijdenstijd genoemd.
De liturgische kleur in de 40-dagentijd is paars, symbool voor soberheid en inkeer.

Christenen bereiden zich gedurende deze periode van de 40-dagentijd voor op het Paasfeest
om na Jezus kruisiging en sterven op Goede Vrijdag, Zijn opstanding met Pasen te vieren.