St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Kerst

25-12-2021

Op het Kerstfeest wordt door Christenen de geboorte van Jezus gevierd, die naar deze wereld 
gekomen is om mens te zijn onder de mensen. De evangeliën van Lucas en Matteüs beschrijven
de geboorte van Jezus te Bethlehem. Vooral de Apostel Lucas besteed er brede aandacht aan. 

Het Kerstfeest wordt altijd gevierd op 25 en 26 december. In de oosters, Orthodoxe kerken wordt
de oude ofwel Juliaanse kalender gebruikt, zodat het daar twee weken later gevierd wordt.
De liturgische kleur op het Kerstfeest t/m de zondag na 6 januari is wit, symbool voor zuiverheid.

Hoewel Pasen theologisch gezien belangrijker is, wordt buiten de kerk(en) het Kerstfeest in het
westen uitbundiger gevierd. In het oosten is ook buiten de kerk(en) het Paasfeest belangrijker en
speelt daarnaast het feest van Epifanie (Verschijning van de Heer) een belangrijke rol.

De eerste eeuwen van onze jaartelling was het bij Joden en Christenen niet gebruikelijk verjaar-
dagen te vieren, zij vonden het een heidense gewoonte. Jezus geboortedag is dan ook onbekend.
Alleen de Romeinen vierden verjaardagen. Op 25 december vierden die het feest van Mithras, de
God van de onoverwinnelijke zon (dies natalis solis invincti) die uit een maagd geboren zou zijn.

Rond de winterzonnewende vierde veel volken feesten die aan de zon gewijd waren. De Germanen
vierde midwinter- of joelfeesten ter begroeting van het licht. Ze duren van 24 december tot 6 januari.
In het jaar 221 stelde Julius Africanus een belangrijk Romeins legerofficier voor om als tegenhanger
op 25 december de geboorte van Jezus te vieren. Jezus de Messias is immers het licht der wereld.

Om de zonneverering eens en voor altijd te beëindigen besloot Paus Liberius in het jaar 354 door
middel van een decreet, dat de Christenen op 25 december de geboorte van Jezus moesten vieren.
Voornamelijk onder druk van keizer Constantijn de Grote die wilde dat het een Christelijk dag werd.

De kerstboom is niet uniek, voor Jezus geboorte werden al groenblijvende bomen versierd / vereerd.
Maarten Luther was in begin 16e eeuw een van de eersten die kaarsjes in een kerstboom plaatste.
Hij gebruikte de verlichte kerstboom als illustratie / verduidelijking dat Jezus het licht der wereld is.