St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Zondag Trinitatis

30-05-2021

Trinitatis is Latijn voor drie-eenheid, de drie-eenheid van God. Op de zondag na Pinksteren wordt
er in de kerken stilgestaan bij de drie-eenheid van God. 
De liturgische kleur op zondag Trinitatis is wit, symbool voor zuiverheid.

Op de zondag van de drie-eenheid komen de drie geloofslijnen van het kerkelijk jaar samen.
De lijn van Kerst: God de Vader zendt zijn Zoon Jezus om mens te zijn onder de mensen.
De lijn van Pasen: Jezus heeft met zijn kruisdood de zonden van de mensen op zich genomen en
de dood overwonnen. "In het Christelijke geloof staat Jezus kruisiging en opstanding centraal".
De lijn van Pinksteren: De Heilige Geest inspireert de mensen God te volgen die ons geopenbaard
is in Jezus die de Christus (Zoon van God) is.

Het Christelijk geloof is Monotheïstisch, d.w.z. dat het gelooft in het bestaan van één God.
In Deuteronomium 6 vers 4 (NBV) staat: Luister, Israël: de Heer, onze God, de Heer is de enige!
Ook  Jezus zelf getuigt hiervan in een confrontatie met een schiftgeleerde: `Het voornaamste is:
"Luister, Israël! de Heer, onze God, is de  enige Heer".
Marcus 12 vers 29 (NBV)
Toch is er in de bijbel ook sprake van God als de Vader, de Zoon (Jezus) en de Heilige Geest.
Bijvoorbeeld in Matteüs 28 vers 19 (NBV) waarin Jezus tot zijn leerlingen zegt: Maak alle volken
tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
  

Het woord drie-eenheid, de drie-eenheid van God komt zo letterlijk in de Bijbel niet voor.
Dat heeft door de eeuwen heen tot veel discussie geleid, vooral onder theologen of je wel of niet
over de drie-eenheid van God kunt spreken en of dit dan één God is.