St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Hemelvaartsdag

13-05-2021

Op Hemelvaartsdag herdenken we dat Jezus in een wolk opgevaren is naar zijn Vader in de hemel.
Twee Engelen vertelden de Apostelen die daarvan getuigen waren dat Jezus op de zelfde wijze
terug zal keren, als toen zij hem naar de Hemel zagen gaan. Zie Handelingen 1 vers 1-14
Christenen kijken uit naar de (weder)komst van Jezus.

Op het Concilie van Elvira in het jaar 310 werd vastgelegd dat in de 50-daagse Paastijd, die eindigt
op Pinksteren, de Hemelvaart van Jezus 40-dagen na aanvang van Pasen gevierd moest worden.
Naar Handelingen 1 vers 3 (NBV) waarin staat; Gedurende veertig dagen is Hij (Jezus) in hun
midden verschenen en sprak Hij met hen over het koninkrijk van God.

Omdat  Pasen op een zondag wordt gevierd en de Hemelvaart van Jezus 40-dagen later, valt deze
dag altijd op een donderdag. 
De liturgische kleur op Pasen t/m de zondag na Hemelvaart is wit, symbool voor zuiverheid.

Het is een oude traditie om op Hemelvaartsdag `s morgens vroeg te gaan wandelen in de dauw.
Dit wordt dauwtrappen genoemd. Vroeger gebeurde dit  blootsvoets en werd er bij gezongen.
Dit ritueel zou volgens het volksgeloof magische krachten hebben met een zuiverende en een
genezende werking, omdat dauw beschouwd werd als een Goddelijk verschijnsel.