St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

13-12-2022

Kerkdiensten

Zondag 18 december 10.00 uur mw. Kn. H. Koster uit Ede, 4e adventszondag.

Zaterdag 24 december 22.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Kerstnachtdienst.

Zondag 25 december 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, 1e Kerstdag.

 

Giften

Giften voor het bloemenfonds via Corrie van Elst € 20,– en € 10,–.

Via de bank is er € 20,– binnengekomen voor het bloemenfonds.

 

Vanuit de Annakamer

Advent. We kijken weer uit naar Kerst, naar licht, naar de geboorte van Jezus, naar vrede, naar de terugkeer van Jezus. 

De voorbereidingen voor de vieringen zijn in volle gang. 

Tieners oefenen voor de kerstmusical, ‘Het geheime dagboek van Klaasje de Kerstboom’, geschreven door Sarah van Dijk. 

De muziek repeteert voor de kerstnachtviering en de passie voor Kerst, koorleden bereiden de kerstviering voor de leden, de leiding van de ouderensoos kijkt uit naar hun viering. 

Steeds bezinnen we ons op hoe we verder kunnen gaan in deze donkere wereld, kwetsbaar als we zijn. We leven van beloften en mooie vergezichten, en staan daarmee in een traditie en we gaan door. Hopend, biddend, wakend, werkend vanuit de liefde en de redding die we van God ontvangen en omziend naar elkaar. 

 

Om zo licht te geven 

voor een uitweg uit het donker. 

Om zo iets te geven, 

wat er vaak niet is. 

Om zo alles wat je hebt te geven 

en om zo Gods liefde 

een gezicht te geven. 

(naar Stef Bos).

 

Zo zijn er weer bloemen gebracht de afgelopen weken. Naar mevrouw Coby Jagtenberg en naar de heer Piet Noorlander als bemoediging.

 

Zo willen we meeleven met de familie en nabestaanden van ds. Faassen. 

We kregen bericht dat ds. H.W.J. Faassen, oud-predikant van Eck en Wiel onverwacht is overleden. Hij is 11 jaar predikant geweest in Eck en Wiel en veel gemeenteleden hebben goede herinneringen aan hem. 

We wensen de familie Gods kracht toe in deze moeilijke tijd.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur


Kerkrentmeesters

Helaas heeft nog niet iedereen de bijdrage aan de solidariteitskas voldaan. We vragen u dit te voldoen voor het einde van dit jaar. Wellicht aan uw aandacht ontsnapt maar voor ons belangrijk om het kalenderjaar 2022 af te sluiten. 

Alvast hartelijk dank hiervoor.

 

Musical tieners

Zondag 18 december vindt om 19.00 uur het jeugdkerstfeest plaats. Ze zijn druk bezig met het voorbereiden van de musical, geschreven door Sarah van Dijk. 

U bent van harte welkom in de St. Annakerk.

 

Oliebollen

U kunt weer oliebollen bestellen! In samenwerking met Muziekvereniging Prinses Juliana bakken wij weer oliebollen. Ze zijn te bestellen via www.muziekeckenwiel.nl of via het bestelformulier dat binnenkort bij u in de bus valt.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op maandag 19 december op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl