St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-12-2022

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 4 december, 2e Adventszondag

19:30 uur voorganger: Ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Red een kind

2e collecte Instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 11 december, 3e Adventszondag

10:00 uur voorganger: Ds. W. L. Pera uit Leersum

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Maximacentrum

2e collecte Kerk

 

Zondag 18 december, 4e Adventszondag

10:00 uur voorganger: Mw. Kn. H. Koster uit Ede

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerkmuziek

 

Zaterdag 24 december, Kerstnachtdienst

22:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen - Rosier

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Onkosten

 

Zondag 25 december, 1e Kerstdag

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen – Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte Kinderen in de knel

2e collecte Pastoraat

 

Zaterdag 31 december, Oudjaarsdienst

19:30 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Oudjaarscollecte

2e collecte Kerk

 

Voor de agenda

Zondag 18 december 19.00 uur Kerstviering jeugd, musical

Maandag 19 december 19.30 uur kerkenraadsvergadering in jeugdgebouw

 

Vanuit de kerkenraad

Heer, die mij ziet zoals ik ben, psalm 139

Afgelopen week hoorden we dat onze een oud-predikant, ds. H.W.J. Faassen onverwacht is overleden. Hij is 75 jaar geworden. De uitvaart is inmiddels geweest. Een in memoriam kunt u lezen op https://defonteinapeldoorn.nl/2022/11/25/in-memoriam-bert-faassen/

Het correspondentieadres is: Arabislaan 86,2555 DM Den Haag.

 

De drukke decembermaand is aangebroken. Allereerst met advent: het uitzien naar de koning.

Verder is er natuurlijk Sinterklaas, de kerstvieringen voor koor en ouderensoos, passie voor kerst, georganiseerd door de muziekvereniging prinses Juliana, de kerstmusical, kerstnachtdienst, de kerstochtenddienst, de diensten op oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen. Nieuwjaarsdag valt op zondag en na de dienst willen we elkaar een goed nieuw jaar wensen met koffie en iets lekkers.

December is vaak een gezellige maand en tegelijk voor velen ook een moeilijke maand, omdat ze dierbaren missen. Ik wens u gezegende kerstdagen toe en hoop dat ieder op zijn of haar manier van kan genieten in welke omstandigheid dan ook. En dat we elkaar steunen waar nodig.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer november: 6 november instandhouding predikantsplaats € 38,20; 13 november verwarming € 31,95; 20 november erediensten € 61,85; 27 november pastoraat € 34,-. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 261,55. Via de bank kwam er € 102,50 binnen voor de kerk. 

 

De dankstondcollecte heeft ruim € 1800,= opgebracht, dit bedrag zal worden gedeeld door de diaconie en het kerkelijk beheer. Alle gevers bedankt voor dit mooie resultaat.

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Collecten Diaconie november: 6 november Voedselbank € 91,45; 13 november Diaconie € 23,60; 20 november Diaconie € 67,60; 27 november Moldavië € 48,50. In oktober via de bank ontvangen € 75,-.

 

Kerstfeest 2022 ouderen

De Diakenen nodigen u uit om het kerstfeest voor ouderen te vieren op donderdag 15 december in het Jeugdgebouw. Aanvang van deze viering is 16.00 uur en de zaal is open vanaf 15.30 uur. U kunt zich telefonisch opgeven tot en met zaterdag 10 december bij Theo van Wijk (Tel. 691960) of Ans van Bruxvoort (tel. 691939).

Wilt u ook doorgeven of u opgehaald wilt worden en of u zich aan een dieet moet houden? Wij hopen op uw komst.

Met vriendelijke groet, De diakenen van de Herv. Gemeente van Eck en Wiel.

 

Kerstfeest jeugd 2022

Zondag 18 december organiseert de jeugd van onze kerk het voormalige kinderkerk Kerstfeest. Nu dus Kerstfeest jeugd. U bent van harte uitgenodigd om 19.00 uur in de St. Annakerk. Deze avond wordt de musical “Het geheime dagboek van Klaasje de kerstboom” opgevoerd. Geschreven door een van onze tieners. 

 

Cantate Deo

Het bestuur van Cantate Deo bedankt alle donateurs die hun bijdrage voor 2022 ons hebben doen toekomen. Het is voor ons hartverwarmend dat zo velen op deze voor ons ongebruikelijke wijze van inning positief hebben gereageerd. Hartelijk dank daarvoor.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand januari 2023 moet uiterlijk dinsdag 27 december 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl