St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

15-11-2022

Kerkdiensten

Zondag 20 november 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, laatste zondag kerkelijk jaar.

Zondag 27 november 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, 1e Adventszondag (familiedienst).

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Theo van Wijk € 50,–; via ds. T. Nielen-Rosier € 10,– en
€ 50,– en via Gerrit Jan van de Pol € 75,–. 

Giften voor het bloemenfonds via Theo van Wijk € 15,– en € 10,–. Via de bank is er € 20,– binnengekomen voor de kerk.

 

Van de kerkenraad

Op woensdag 2 november hadden we dankstond voor gewas en arbeid. Het was een  mooie dienst. De avondmaalstafel was weer goed gevuld met fruit. Er zijn ruim 50 fruitpakketten gebracht bij zieken en ouderen 80+. 

Alle gevers van fruit en alle bezorgers hartelijk dank. 

De dankdagcollecte heeft € 1.789,70 opgebracht voor de diaconie. 

We zijn erg blij met de gulle giften en zullen die goed besteden.

 

Op zondag 6 november hebben we met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Na de dienst werden weer rozen uitgedeeld aan mantelzorgers. Vele kerkgangers hebben meegedaan aan het rondbrengen. 

 

Op zondag 20 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De namen van degenen die het afgelopen jaar zijn overleden worden in deze dienst genoemd in het besef dat hun namen gekend zijn bij onze Heer Jezus Christus. 

We hebben de nabestaanden van gemeenteleden die zijn overleden uitgenodigd om deze dienst met ons de overledenen te gedenken. 

Na de kerkdienst blijft de kerk open tot 14.00 uur. Iedereen uit het dorp die dat wil kan een kaarsje aansteken voor een dierbare. Er is ruimte voor stilte, muziek of voor een gesprek.

 

Op zondag 27 november is het dan weer eerste Advent. 

We hopen er een mooie familiedienst van te maken.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar de heer Wout van Schaik, Kamillekamp en mevrouw Ans van Bruxvoort van de Tielseweg. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor actie kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Gerrit-Jan van de Pol (scriba)

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 22 november op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl