St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

01-11-2022

Kerkdiensten

Woensdag 2 november 19.30 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel, dankdag voor gewas en arbeid.

Zondag 6 november 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier uit Eck en Wiel, viering Heilig Avondmaal.

Zondag 13 november 10.00 uur ds. S. de Kam uit Maurik.

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Anneke Slob 2x € 10,– en via Theo van Wijk € 15,– en € 10,–.

Via de bank is er € 27,50 binnengekomen voor de kerk.

 

Uit de Annakamer

De herfst is nu echt ingetreden. Aan de temperatuur merken we het nog niet, aan de kleuren in de natuur wel. Wat ik gehoord heb is het fruit nu bijna binnengehaald. 

Op 2 november hebben we dankstond voor gewas en arbeid. Dit keer wordt de dienst mee ingevuld met een aantal telers: wat ligt er op de tafel en hoe kijk je daar als teler tegenaan en is er een relatie met dankdag. 

In de gesprekken die ik had is verwondering groot: als teler doe je veel, maar dat er jaarlijks weer die oogst is heb je niet helemaal in de hand.

 

Op zondag 6 november worden weer rozen uitgedeeld aan mantelzorgers. Inmiddels is het een traditie geworden: de zondag voor of na de Dag van de mantelzorg (dit jaar op 10 november) nemen kerkgangers een roos mee voor een mantelzorger. 

Zorg geven aan een zieke partner of ouders zien veel mensen als gewoon: dat doe je gewoon. 

Tegelijk is die zorg soms best veelomvattend en kost die zorg veel tijd, uithoudingsvermogen en is het emotioneel zwaar. Daarom 1x per jaar expliciet aandacht voor de mantelzorger.

 

Rond de bezorging van De Kerk Roept. Jarenlang heeft Willy van Tuil de bezorging van De Kerk Roept geregeld. Nu is het voor haar tijd om dat over te dragen. 

Hartelijk bedankt Willy, voor de trouwe uitvoering van deze taak! 

Astrid Oostenbrug, Henri Dunantstraat 31 neemt nu deze taak over. 

 

Van 7 tot en met 13 november heb ik een week vakantie. 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met dhr. Hans van Leusden, tel. 0344-692647.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar dhr. J. van Meeteren aan de Pr. Beatrixstraat en naar mw. R. Spies aan de Bolderikstraat. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Annulering zangdienst 11 december a.s.

Hebt u/jij het al in de agenda gezet, dan moet het worden doorgestreept/verwijderd.

Helaas gaat deze zangdienst niet door. Zodra wij een nieuwe datum hebben, informeren wij iedereen. 

 

Hartelijke groeten,

 

Namens Zangdienstcommissie.

Marja van Amerongen.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 8 november op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl