St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-10-2022

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen  ontvangen.

 

Zondag 2 oktober

10:00 uur voorganger:     Ds. C. Fieren uit Rhenen

Ouderling van dienst:   Gerrit Jan van de Pol

 Collecten:     1e collecte Kerk en Israël 

2e collecte Instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 9 oktober

10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte Werelddiaconaat

2e collecte Pastoraat

 

Zondag 16 oktober

10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Kerktelefoon

 

Zondag 23 oktober

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen – Rosier uit Eck en Wiel

Ouderling van dienst: Wout en Conetta van Beusichem

Collecten: 1e collecte Diaconie

2e collecte Buitenonderhoud

 

Zondag 30 oktober

10:00 uur voorganger: Ds. S. de Kam uit Maurik

Ouderling van dienst: Gerrit Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte N.B.G

2e collecte Kerk

 

Voor de agenda

Dinsdag 11 oktober 19.30 uur gemeenteavond in jeugdgebouw

Donderdag 13 oktober 19.00 uur catechisatie in Annakamer

Dinsdag 18 oktober 19.30 uur kerkenraadsvergadering in jeugdgebouw

Dinsdag 25 oktober 20.00 uur Bijbelstudie in jeugdgebouw

Donderdag 27 oktober 19.00 uur catechisatie in Annakamer

 

Vanuit de kerkenraad en werkgroepen

Op 11 oktober is er gemeenteavond van 19.30 tot 21.45 uur. Op deze avond wil de kerkenraad u bijpraten over onder meer de financiële stand van zaken, de werkgroepen en het proces binnen klavertje 5.

Verder willen we bespreken of er draagvlak is de naam van onze gemeente te wijzigen in Protestantse gemeente.

De naam van een gemeente bestaat in elk geval kerkordelijk uit een type. Met ‘type’ gemeente worden de vier mogelijkheden die er zijn in onze kerk bedoelt: een Protestantse gemeente, een Evangelisch-Lutherse gemeente, een Gereformeerde kerk of een Hervormde gemeente. Andere typeringen zijn niet mogelijk.

Omdat in Eck en Wiel niet de situatie bestond dat bij de vorming van de PKN meerdere kerken in de plaatselijke gemeente aanwezig waren is onze naam ongewijzigd gebleven: St Anna Kerk, Hervormde Gemeente te Eck en Wiel. Door diverse gemeenteleden is afgelopen jaren naar voren gebracht dat het voor mensen met een andere achtergrond binnen de PKN toegevoegde waarde heeft als de gemeente als Protestantse gemeente wordt aangeduid. Een praktisch voordeel is dan dat ook nieuwe inwoners in Eck en Wiel vanuit de Gereformeerde Kerken automatisch worden doorgegeven ten behoeve van het ledenbestand, zoals dit ook met leden van andere Hervormde gemeenten gebeurd.

 

Programma:

19.00 inloop, koffie en thee

19.30-19.45 welkom, lezen, gebed, zingen, toelichting agenda

19.45-20.15 Bijpraten

20.15-20.30 pauze

20.30-21.00 naam van onze gemeente

21.00-21.30 tafelgesprek

21.45 afsluiting met gebed en lied

 

Iedereen is van harte welkom!

 

Catechisatie

Ook dit seizoen is er catechisatie. We beginnen op 13 oktober om 19 uur in de Annakamer. Deze eerste keer begin ik met alle jongeren zo tussen 12 en 16/17 jaar die willen komen, om op de avond zelf te bepalen of we in 2 groepen gaan. Van harte welkom! 

 

Van 1 tot en met 8 oktober ben ik als predikant mee naar het Roosevelthuis in Doorn. Ik ben wel telefonisch bereikbaar, op het nummer van de Annakamer.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Oproep! Zanggroepjes in de kerkdiensten 
Zoals iedereen weet is er een zanggroepje tijdens de kerkdienst aanwezig, dit ter ondersteuning en aanvulling op de samenzang van de gemeente. Wil(t) jij/u meezingen met de zanggroepjes? Laat het ons weten, van harte welkom!
Twijfel of Vragen? Neem contact met ons op. Hartelijke groeten, namens de werkgroep Liturgie, Marja van Amerongen

 

Oliebollen Oud & Nieuw

Samen met muziekvereniging Prinses Juliana gaan we 31 december oliebollen bakken en verkopen. We zijn blij met deze samenwerking. Hoe u straks kunt bestellen? Dat werken we nog even uit. Zeg het voort dat er weer verse oliebollen met Oud & Nieuw worden gebakken!

 

Collecten Kerkbeheer september:  4 september instandhouding predikantsplaats € 70,60; 11 september erediensten   € 28,30; 18 september klein onderhoud € 35,60; 25 september eigen jeugdwerk € 24,-. Bloemenfonds augustus en september € 34,-. De uitgangscollecten waren allen bestemd voor de kerk, totaal € 197,-. Via de bank kwam er € 22,50 binnen voor de kerk.

De rommelmarkt die werd gehouden op zaterdag 4 september heeft het prachtige bedrag van € 1.446,= opgebracht. Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk dank.

 

Collecten Diaconie september: 4 september Noodramp Pakistan € 115,40; 11 september Maxima Centrum € 32,15; 18 september De Zending € 59,65; 25 september Diaconie € 24,-. In augustus via de bank ontvangen € 100,-. Via de ontvangen in september € 30,-.

 

Giften, betalingen van collecte bonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op: NL73RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand november 2022 moet uiterlijk dinsdag 1 november 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl