St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

20-09-2022

Kerkdiensten

Zondag 25 september 10.00 uur mw. dr. M.C.A. Korpel uit Leusden

Zondag 2 oktober 10.00 uur ds. C. Fieren uit Rhenen (Israëlzondag)

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Ans van Bruxvoort 2x 10,– voor de kerk. 

Via de bank is er € 20,– binnengekomen voor de kerk. 

Giften voor het bloemenfonds via Hans van Leusden € 15,–.

Giften voor de diaconie via Ans van Bruxvoort € 10,–.

 

De rommelmarkt die werd gehouden op zaterdag 4 september heeft het prachtige bedrag van € 1.446,– opgebracht. 

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk dank.

 

Solidariteitskas 2022

Van alle meerderjarige leden van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gevraagd om € 10,– bij te dragen aan de Solidariteitskas. 

Een deel van het geld wordt gebruikt om solidair te zijn met anderen kerken of Christenen die het moeilijk hebben. Daarnaast is ook een (groot) deel van het geld bestemd voor het werk van allerlei activiteiten in onze eigen plaatselijke gemeente.

 

De collectanten komen binnenkort bij u aan de deur voor uw bijdrage.

Namens de kerkenraad bij voorbaat onze dank, de kerkrentmeesters.

 

Uit de Annakamer

De vakanties zijn echt voorbij en de agenda stroomt alweer vol!

 

We hebben 2 bijzondere diensten achter de rug: bevestiging van ambtsdragers en start winterwerk.

 

We kijken terug op een gezellige ouderenreis. 

We hebben een mooie bustocht gemaakt over de Veluwe en tussenstops gemaakt om te eten en drinken en bij te praten. Ook bezochten we de zandsculpturen in Garderen. 

De vaderlandse geschiedenis was prachtig uitgebeeld. Het diner genoten we in Valburg. 

Het was een mooie dag met dank aan Theo van Wijk en aan de chauffeur Hans van Leusden. 

En het kon weer! Na 3 jaar. 

 

Ook de rommelmarkt leverde gezelligheid en een mooie opbrengst op. Dank aan de organisatoren en aan iedereen die meegeholpen heeft.

 

In memoriam

Op 29 augustus is overleden Anna Petronella (Annie) van Schaik-van Doorn, in de leeftijd van 68 jaar, echtgenote van Wout van Schaik. 

Velen kenden Annie, vanwege de bridge, Vrouwen van Nu en toneel. En ze zorgde goed voor anderen. Altijd een luisterend oor, zeker voor broer Willem. 

Samen hebben Wout en Annie hard gewerkt, mooie vakanties gehad en ze hadden nog maar net een nieuw huis gekocht toen Annie ziek werd. Eerst leek de behandeling aan te slaan, maar de laatste weken werd duidelijk dat ze niet beter zou worden. Ze droeg haar ziekte moedig, had weinig vragen. 

Tijdens de afscheidsdienst op 3 september in het crematorium in Beuningen klonk er veel muziek, omdat muziek haar lust en leven was. 

Naast de herinneringen van vrienden en familie klonken er woorden van hoop. Uit Openbaringen 21, 3-4, klonk het visioen van Johannes om de gelovigen uit zijn tijd, tot vele eeuwen daarna, te bemoedigen: “Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.” 

Dat beeld is niet alleen toekomstmuziek, want waar mensen goed doen en elkaar liefhebben, zorg voor elkaar dragen en recht doen, daar is God. God woont ook nu al onder de mensen, mensen kunnen elkaar helpen, ondersteunen, zorg voor elkaar dragen, elkaar een steuntje in de rug geven, luisteren en elkaar aandacht geven, zoals Annie gedaan heeft.

We wensen haar man en verdere familie toe dat God hen nabij is en dat ze steun krijgen van mensen om hen heen.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging na thuiskomst uit het ziekenhuis gegaan naar dhr. A. van Doesburg aan de Prinses Beatrixstraat en als bemoediging naar de familie Berendsen aan de Henri Dunantstraat. 

 

Ter herinnering

Zondag 25 september, oecumenische viering in het kader van de Vredesweek om 19.00 uur in de St. Maartenskerk in Maurik. Voorganger ds. J. Schenderling.

 

Donderdag 29 september, regionale bijeenkomst om 20.00 uur in het dorpshuis ‘In de Gaard’ in Ingen. 

Spreker: ds. Teun de Ridder, legerpredikant uit Ochten.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Ouderensoos

Op 29 september a.s. is er weer de ouderensoos. Vanaf 14.30 tot 16.30 uur bent u weer van harte welkom in het jeugdgebouw. 

Wat doen we op de soos? We lezen uit de bijbel, bidden en zingen. Veel aandacht wordt besteed aan het wel en wee van de deelnemers, we leven mee met elkaar in blijde en verdrietige tijden. 

Na de pauze is er tijd voor ontspanning in de vorm van een quiz, een film, knutselen, bloemschikken etc. 

Heeft u interesse, loop dan gerust bij ons binnen iedere laatste donderdag van de maand.

 

Hartelijke groet,

Betty Borst,

Ans van Bruxvoort.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 27 september op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl