St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

26-07-2022

Kerkdiensten

Zondag 31 juli 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Zondag 7 augustus 10.00 uur: ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn.

Zondag 14 augustus 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Zondag 21 augustus 10.00 uur: drs. H.J. Boon uit Den Burg.

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Theo van Wijk € 20,– en € 20,– en via Corrie Vonk € 15,–. 

Gift voor het bloemenfonds via Hans van Leusden € 10,– voor het bloemenfonds. 

Via de bank voor de kerk € 20,–.

 

Uit de Annakamer

Op moment van dit schrijven geniet ds. Nielen nog van haar vakantie. Vandaar geen uitgebreid ‘Uit de Annakamer’. 

Wel alvast een aantal data voor op de kalender of in de agenda.

 

Er vinden een paar verschuivingen plaats in de diensten: 14 augustus viering Heilig Avondmaal; 4 september (her)bevestigingsdienst en aftreden Jannie v.d. Linden als ouderling-kerkrentmeester en 11 september startdienst.

 

Op maandag 22 augustus willen we de pré-pensioeners nog een keer uitnodigen voor de laatste stand van zaken rond de werkgroepen. 

 

U kunt na 24 juli weer contact opnemen met ds. Nielen.

 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor de actie kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Klepel

In september verschijnt de Klepel. Graag zien we uw kopij tegemoet voor 1 augustus via e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl. 

 

Markt rondom de St. Annakerk

Ook dit jaar is er D.V. zaterdag 3 september van 10.00-14.00 uur een markt rondom de kerk. 

U kunt lekker snuffelen tussen boeken, elektra, speelgoed en huishoudelijke artikelen. 

Ook hebben we weer aardbeien en chrysanten en kunt u uw geluk beproeven bij het enveloppenspel. 

De laatste inzameldag is zaterdag 27 augustus van 10.00-12.00 uur bij de kerk. 

De opbrengst van de markt komt geheel ten goede aan de St. Annakerk. 

 

Wij hopen u D.V. zaterdag 3 september te mogen verwelkomen.

 

Hartelijke groet,

 

de rommelmarktcommissie

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 16 augustus op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl