St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

12-07-2022

Kerkdiensten

Zondag 17 juli 10.00 uur: ds. G. Schouten uit Echteld.

Zondag 24 juli 10.00 uur: dr. J. van Beelen uit Veenendaal.

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Rika van Amerongen € 20,– en giften voor het bloemenfonds via Riet Muller € 5,–.

 

Uit de Annakamer

De kerkenraad is blij te kunnen vertellen dat Conetta en Wout van Beusichem de kerkenraad willen versterken als ouderling. 

Gerrit-Jan van de Pol wil een 2e ambtstermijn vervullen, dan als diaken. 

Op 4 september vindt de (her)bevestigingsdienst plaats. 

Jannie v.d. Linden zal deze zondag aftreden als ouderling-kerkrentmeester.

 

Op 24 juli zijn we als kerk het gastadres voor de verbintenisdienst van ds. Marieke Muijen als predikant-geestelijk verzorger aan de classis Gelderland Zuid & Oost. 

 

Toelichting vanuit de classis en van Marieke:

Vaak zijn predikanten-geestelijk verzorgers verbonden aan een zorginstelling. Daarvoor ontvangen zij een zending, meestal van de kerkelijke gemeente in de plaats waar de instelling zich bevindt. 


In Nederland wordt echter steeds meer zorg buiten de muren van een zorginstelling verleend, ‘gewoon’ in de thuissituatie. 

Inmiddels zijn er geestelijk verzorgers die juist beschikbaar zijn voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, zoals de zorg buiten een instelling ook wel wordt genoemd. 


Ik ga als zelfstandig geestelijk verzorger werken. Sinds vorig jaar is het kerkorderlijk mogelijk daar van de PKN een zending voor te ontvangen; ik heb een beroep van de classis Gelderland Zuid & Oost gekregen en aangenomen voor dit mooie werk. Hierbij hoort ook een verbintenisdienst; in dit geval gaat het dus om een verbintenis aan de classis, niet aan een plaatselijke kerkelijke gemeente. 


Omdat de classis zelf geen erediensten viert, zijn we daarvoor echter wel aangewezen op een plaatselijke kerkelijke gemeente. Omdat ik uw predikant, ds. Trijnie Nielen, als collega ken èn omdat classispredikant ds. Jaap van Beelen deze zomer in Eck en Wiel voor zou gaan, kwam het idee op om deze verbintenis in Eck en Wiel te vieren. Dat de St. Annakerk een prachtige kerk is, komt natuurlijk ook nog mooi uit.


Uw kerkenraad heeft daar na overleg mee ingestemd, waar ik hen veel dank voor wil zeggen.


Het is misschien goed om expliciet te melden dat mijn werk niet concurreert met de pastorale zorg die een gemeentepredikant verleent; het zijn verschillende werkvelden. We kunnen in voorkomende gevallen wel naar elkaar verwijzen.


Ds. Marieke Muijen (Tiel),

www.zinzorgrivierenland.nl.

 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier heeft vakantie van 27 juni tot 24 juli. 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Hans van Leusden, tel. 0344-692647.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Actie Oekraïne

Voor Oekraïne zijn er bij Nimmerdor (gehaakte) stola’s verkocht. 

Het eindresultaat van deze actie is € 200,–, dit bedrag is op de bankrekening van de St. Annakerk gestort, de diaconie zorgt dat het geld bij de juiste instantie terecht komt. 

Kopers, zonder jullie had deze actie niet kunnen slagen. 

Reinie van Doorn, dank je wel voor je medewerking.

 

Hartelijke groeten,

Rika van Amerongen.

 

Markt rondom de St. Annakerk

Op zaterdag 27 augustus a.s. is het laatste inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk (Prinses Beatrixstraat 11 te Eck en Wiel). 

 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica. 

 

U heeft nog twee maanden de tijd om de laatste spullen te verzamelen! 

 

Kopij Klepel

In september verschijnt de Klepel. Graag zien we uw kopij tegemoet voor 1 augustus via e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 19 juli op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl 

 

Let op! Betreft de zomereditie van 4 weken.