St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-06-2022

Maandbrief juni 2022

 

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 5 juni: 1e Pinksterdag

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte is voor de Zending

2e collecte instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 12 juni: Zondag Trinitatis

10:00 uur voorganger: Mw. Kn. H. Koster uit Ede

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Maximacentrum

2e collecte is bestemd voor de erediensten

                                                                                         

Zondag 19 juni: Viering Heilig Avondmaal

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Dorcas

2e collecte is voor eigen jeugdwerk

 

Zondag 26 juni: Familiedienst / Overstapdienst

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de kinderkerk

2e collecte voor de kerk

 

8 juni 20:00 uur Verdere verkenning Klavertje 5, consistorie Echteld

21 juni 19:30 uur Kerkenraadsvergadering in het Jeugdgebouw

28 juni: 14:30 uur Bijbelkring, jeugdgebouw

30 juni 14:30 uur Soos, afsluiting seizoen in het jeugdgebouw

 

Vanuit de kerkenraad

Nu de corona voorbij is zijn de maatregelen ook voorbij. De ouderling van dienst geeft de dominee weer een hand en ook bij de uitgang geven we de predikant en ouderling weer een hand. Het gaat bijna automatisch en tegelijk blijft het onwennig. Als u geen hand wilt of durft te geven, doe het dan niet. Elkaar groeten is het belangrijkst. Dat kan ook zonder handen geven.

Gelukkig kunnen we weer voluit zingen in de kerk. Dat doen we dan ook en de samenzang is leidend. De zanggroep blijft daarnaast zingen, ter ondersteuning van de samenzang en om een onbekend lied te zingen. Ze zullen ook af en toe tijdens de collecte zingen.

De viering van het heilig avondmaal willen we weer voor in de kerk gaan doen. Het idee daarbij is: meer tafels en minder stoelen. Dus in plaats van 19 stoelen, maximaal 12, zodat er ruimte is tussen de stoelen. Dat kan betekenen dat er in plaats van 2, 3 tafels zijn. De kleine bekertjes zullen blijven. 

Ook het gezamenlijk koffiedrinken in de kerk op de 1e zondag van de maand pakken we weer op. 

Nu Jannie van der Linden ziek is, komt het af en toe voor dat er 1 kerkenraadslid in de kerk is. We proberen het te vermijden, maar zeker met de vakantieperiode voor de deur zal het niet altijd lukken. Een paar mensen zullen gevraagd worden om op die zondagen te collecteren. En als u dat af en toe wil, horen we dat graag! Graag melden bij Theo van Wijk of Hans van Leusden.

 

Als kerkenraad zijn we kwetsbaar. We proberen het werk zo goed mogelijk te doen, we krijgen al ondersteuning van de werkgroepen, maar we zoeken ook versterking in de kerkenraad. Als u daar eens over wilt praten, neem dan contact met mij op.

 

Vanuit de diaconie

Van 1 oktober tot en met 8 oktober is er weer de jaarlijkse vakantieweek in zorghotel ‘Nieuw Hydepark’, paviljoen Roosevelt, te Doorn. In aanmerking komen zij die omwille van gezondheid niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan dan wel afhankelijk zijn van zorg en begeleiding. U kunt zich tot 1 juli melden en opgeven bij diaken Theo van Wijk, 0344-691960.

 

Kaartje sturen ter bemoediging

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartjes staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het dan weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

 

Vakantie predikant

Van 6 tot en met 10 juni heb ik voorjaarsvakantie en vanaf 27 juni begint mijn zomervakantie tot 24 juli. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Hans van Leusden: 0344-692647.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Bloembak ingang kerk

Met dank aan Johan en Reini van Doorn van tuincentrum Nimmerdor is de bloembak bij de ingang van de kerk weer keurig verzorgt.

 

Collecten Kerkbeheer mei: 1 mei Instandhouding Predikantsplaats € 32,50; 8 mei kinderkerk € 32,35; 15 mei jeugdwerk € 36,85; 22 mei catechese € 63,80; 26 mei orgelfonds € 24,70; 29 mei kerk € 30,-. Collecten uitgang totaal kerk € 254,10. Via de bank € 122,50, Bloemenfonds € 33,60.

 

Collecten Diaconie mei: 1 mei diaconie € 32,- ; 8 mei Timonhuis € 41,05; 15 mei kinderkerk € 29,60; 22 mei doopdienstcollecte voor Kinderen in de knel € 60,30; 26 mei diaconie Hemelvaart € 24,40; 29 mei Trinitatis € 29,60. Via de bank ontvangen € 27,50.

 

Giften, betalingen van collectebonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op het volgende banknummer: NL73 RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand juli 2022 moet uiterlijk woensdag 29 juni 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl