St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

28-06-2022

Kerkdiensten

Zondag 3 juli 10.00 uur: dhr. A. van Drie uit Heteren.

Zondag 10 juli 10.00 uur: mw. ds. M.A. de Hoog uit Zeist.

 

 

Kinderkerk

De laatste kinderen zijn overgestapt van de kinderkerk naar de tienerdienst. 

We hopen dat u heeft genoten van deze (voorlopig) laatste overstapdienst. 

De kinderkerk staat ‘op pauze’. De leiding kijkt terug op mooie kinderkerkjaren. Musicals, projectweken, Sirkelslag, filmpjes met zang of proefjes en natuurlijk Petertje en Dirkje… 

Na de zomer hopen wij een leuke avond te organiseren waarbij we terug gaan kijken op het christelijk kinderwerk binnen de St. Annakerk. 

 

We gaan geen namen noemen, dus aan een ieder die ons de afgelopen jaren geholpen heeft, op welke manier dan ook, ontzettend bedankt! 

 

Peter en Miranda.

 

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via Ans van Bruxvoort € 20,–. En via de bank is er € 20,– binnengekomen .

 

 

Uit de Annakamer

Op het moment van schrijven kijk ik uit naar de overstapviering van 26 juni. 

Drie kinderen nemen afscheid en stappen over naar de tienerdienst. Met dat ze dat doen zijn er geen kinderen meer voor de kinderkerk en stopt de kinderkerk. We hopen dat het tijdelijk is, maar voor nu is het een feit. 

Jarenlang zijn de kinderen naar de zondagsschool en later naar de kinderkerk gegaan. Veel kinderen hebben de verhalen uit de bijbel meegekregen. Nu stopt het. Dat doet pijn. 

We willen degenen die zich jarenlang hebben ingezet voor de kinderen bedanken. 

Er komt een moment in het najaar dat we zullen terugkijken op al die jaren.

 

Inmiddels is duidelijk dat de jongeren die examen moesten doen geslaagd zijn! 

Van harte gefeliciteerd en alle goeds toegewenst voor jullie verdere opleidingen en bij de keuzes die jullie maken voor het vervolg. 

 

We zijn binnen Eck en Wiel opgeschrikt door de dood van Manon van de Zande, die in Eck en Wiel is opgegroeid. Voor wat er gebeurd is hebben we geen woorden. 

We wensen ouders, zussen, vrienden en familie veel sterkte toe in de tijd die komt. Dat God hen nabij mag zijn en dat er mensen zijn die om hen heen staan.

 

De vakantieperiode staat voor de deur. Dat betekent dat nu de laatste vergaderingen gehouden worden, het uitje van de ouderensoos voor de deur staat en dat er dan op kerkelijk vlak een periode van rust aanbreekt. Voor de een betekent dat vrij zijn en vakantie vieren, voor de ander is het juist een drukke periode qua werk. De ontmoeting met elkaar en met God blijft doorgaan. 

 

Zelf ben ik afwezig van 27 juni tot en met 23 juli. 

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Hans van Leusden, tel. 0344-692647.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar dhr. Van Rijswijk, Homoetsestraat en naar mw. Jagtenberg. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

 

Ouderensoos

Op donderdag 30 juni hopen we de ouderensoos af te sluiten met een uitstapje en een etentje. We vertrekken om 14.00 uur vanaf het jeugdgebouw. 

We hopen jullie allen op 29 september weer te mogen begroeten!

Fijne zomer!!!!

 

Hartelijke groet,

 

Betty en Ans

 

 

Markt rondom de St. Annakerk

Op zaterdag 27 augustus a.s. is het laatste inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk (Prinses Beatrixstraat 11 te Eck en Wiel). 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding is ook van harte welkom. 

Geen meubels en elektronica. 

U heeft nog twee maanden de tijd om de laatste spullen te verzamelen! 

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 5 juli op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl