St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

14-06-2022

Kerkdiensten

Zondag 19 juni 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Viering Heilig Avondmaal.

Zondag 26 juni 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Overstapdienst.

 

Kinderkerk

Dan gaat het nu toch echt gebeuren. De overstapdienst voor de kinderen van de kinderkerk. Er is door de kinderen weer nagedacht over hun toekomst. Deze toekomstdromen staan weer op een kussensloop. Bent u ook zo benieuwd naar deze dromen? 

 

Giften

Giften voor het kerkelijk beheer via dhr. J. Onink € 5,–. 

Giften voor het bloemenfonds via ds. Nielen-Rosier € 20,– en via dhr. Th. van Wijk € 10,– en € 20,–. 

Via de bank is er € 102,50 binnengekomen aan giften.

 

Uit de Annakamer

Terugblik Pinksterdienst. In de Pinksterdienst hebben Miranda van Dijk-Spies, Johan van Gelderen en Astrid Oostenbrug belijdenis van het geloof afgelegd. We hadden een mooie dienst in een gevulde kerk. Ds. Nielen preekte over het Pinksterverhaal met als leidraad de tekst in Handelingen 2 vers 28: “U hebt mij de weg naar het leven getoond, uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde.” 

 

Gods nabijheid werd duidelijk tijdens de uitstorting van de Heilige Geest. Als je Gods nabijheid ervaart kun je belijdenis doen, kom je in beweging. Jezus is de weg naar God toe en de vervulling van Gods belofte. Deze weg is aan ons allen getoond en duidelijk gemaakt. Gods Geest is uitgestort over en bedoeld voor iedereen. Dat die Geest ook nu nog werkt kunnen we zien in de belijdenis die gedaan werd in deze dienst. 

 

We zijn blij dat er in Eck en Wiel weer belijdenis gedaan werd. Dat we zien dat de Geest nog steeds werkt geeft hoop voor de toekomst, moed en kracht om als gemeente verder te gaan.

 

Gerrit-Jan van de Pol.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mevrouw Van Rijswijk, Van Delenstraat en mevrouw Kramp-Van Oort, Bolderikstraat.

 

Vanuit de diaconie

Van 1 oktober tot en met 8 oktober is er weer de jaarlijkse vakantieweek in zorghotel ‘Nieuw Hydepark’, paviljoen Roosevelt, te Doorn. 

In aanmerking komen zij die omwille van gezondheid niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan dan wel afhankelijk zijn van zorg en begeleiding. 

U kunt zich tot 1 juli melden en opgeven bij diaken Theo van Wijk, tel. 0344-691960. 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Op 21 juni is er om 19.30 uur kerkenraad in het jeugdgebouw. 

 

Op zondag 19 juni vieren we het Heilig Avondmaal. 

 

Op zondag 26 juni hopen we weer familiedienst te hebben en het winterwerk af te sluiten. Dan stappen kinderen over van de kinderkerk naar de tienerdienst. 

 

Een hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 21 juni op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl