St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

31-05-2022

Kerkdiensten

Pinksteren, zondag 5 juni 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Zondag 12 juni 10.00 uur: mw. Kn. H. Koster uit Ede.

 

Kinderkerk

Wat hebben we genoten van de doopdienst. Dat we dit nog hebben mogen meemaken als kinderkerk was fantastisch. We gaan inmiddels onze laatste weken in waarbinnen we gaan toewerken naar de overstapdienst. 

 

Giften

Giften voor de kerk via ds. Nielen-Rosier € 20,–.

Voor de diaconie via ds. Nielen-Rosier € 20,–.

Voor het bloemenfonds via dhr. Theo van Wijk € 10,–.

Via de bank is er € 22,50 binnengekomen.

 

Herinnering betaling van De Kerk Roept

Een aantal abonnees van De Kerk Roept hebben tot heden nog niet betaald voor het jaar 2022. Zou u willen kijken of dit inmiddels is voldaan en zo niet zou u dit dan z.s.m. willen overmaken op banknummer: NL73 RABO 0370699955 o.v.v. de Kerk Roept, dan kunnen we dit jaar afsluiten. 

 

Uit de Annakamer

Het was mooi afgelopen zondag. Een volle kerk, oud en jong, en Alexander van Gelderen, zoon van Johan en Aga gedoopt. 

De kinderen van de kinderkerk en het neefje en nichtje van Alexander stonden er dichtbij. Sommigen van hen hadden nog nooit een doop gezien en meegemaakt. 

Dankbaar waren we dat de moeder van Johan Alexander in de kerk kon brengen. En het loflied van Sela klonk:

 

In het water van de doop,

zien wij hoe God zelf belooft,

dat zijn Naam 

voorgoed aan ons verbonden is.

Water dat getuigt en spreekt,

van de hoop die in ons leeft,

dat Gods liefde 

voor ons niet veranderd is.


Eén met Christus in zijn dood,

gaan wij onder in de doop,

overtuigd dat er bij Hem 

vergeving is.

Eén met Christus, ingelijfd,

staan wij op van schuld bevrijd,

in een leven 

dat voorgoed veranderd is.


Met de Heer begraven 

en weer opgestaan,

om voor Hem te leven, 

Jezus’ weg te gaan.

Uit het water van de doop,

putten wij geloof en hoop,

dat Gods trouw 

en liefde blijvend is.

Dat Gods trouw 

en liefde blijvend is.


In zijn lichaam ingelijfd:

Christus’ kerk die wereldwijd,

is geroepen om een beeld 

van Hem te zijn.

Mensen overal vandaan,

die de weg van Christus gaan,

om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn.

Reinig ons, 

vernieuw ons leven Heer.

Heilig ons, 

en vernieuw ons leven Heer.


Prijs de Vader, prijs de Zoon 

en heil’ge Geest!

Prijs de Heer met al wat leeft 

en adem heeft!

Wat een liefde, wat een hoop!

U verzegelt door de doop

dat ons leven bij U veilig is.

Dat ons leven bij U veilig is.

 

Op 1e Pinksterdag, 5 juni hopen Miranda van Dijk-Spies, Johan van Gelderen en Astrid Oostenbrug belijdenis van het geloof af te leggen. 

Ook dat zal een bijzondere dienst zijn. Het is even geleden dat dit in Eck en Wiel gebeurde. 

Ondanks zorgen omtrent de kerk zijn we blij en dankbaar dat doop en belijdenis plaatsvinden. Als een teken dat God niet loslaat wat zijn hand begonnen is.

 

De week van Pinksteren heb ik voorjaarsvakantie. Voor dringende zaken kunt u Hans van Leusden bellen: 0344-692647.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Ria van den Berg-van Garderen. Zij woont sinds enkele weken in De Valentijn in Maurik en naar mw. E. van Rijswijk, aan de Adam van Delenstraat ter bemoediging na herstel van ziekte. 

 

Vanuit de diaconie

Van 1 oktober tot en met 8 oktober is er weer de jaarlijkse vakantieweek in zorghotel ‘Nieuw Hydepark’, paviljoen Roosevelt, te Doorn. 

In aanmerking komen zij die omwille van gezondheid niet in staat zijn zelfstandig op vakantie te gaan dan wel afhankelijk zijn van zorg en begeleiding. 

U kunt zich tot 1 juli melden en opgeven bij diaken Theo van Wijk, tel. 0344-691960. 

 

Theo van Wijk heeft vanwege 55 jaar huwelijk bloemen gebracht bij de fam. Honders-Vonk en bij de fam. Spies, Bolderikstraat. 

Ontvangen voor het bloemenfonds € 10,–.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 7 juni op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl