St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

03-05-2022

Kerkdiensten

 

Zondag 8 mei 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Zondag 15 mei 10.00 uur: mw. ds. J.B. Quik uit Brummen. 

 

Kinderkerk

 

Na de meivakantie gaan we starten met onze laatste reeks bijeenkomsten. 

Maar er gaat nog veel gebeuren!

Dopen, belijdenis en de afscheidsdienst van 3 groep 8-ers!!!

 

Giften

 

Giften voor het kerkrentmeesterlijk beheer via mw. ds. Nielen-Rosier € 20,–. 

Giften voor het bloemenfonds via mevr. C. van Elst € 5,– en via mevr. C. Vonk € 10,–. 

 

Uit de Annakamer

 

Het is bijna mei. Het voorjaar op zijn top. Het zijn ook wat versnipperde weken met de meivakantie en veel feestdagen. 

 

Ook in de kerk zijn er feestdagen. Naast Hemelvaart en Pinksteren is er 22 mei een doopdienst en met Pinksteren doen 3 mensen belijdenis. Dat is iets om naar uit te kijken!

 

Een aantal jongeren zal examen doen. Ik wens jullie veel succes.

 

Sinds kort hebben we in de kerkenraad en met de werkgroep ‘Omzien naar elkaar’ afgesproken dat de kerkbezoekers ook de bloemen kunnen wegbrengen. 

U hebt het misschien gemerkt. 

We hopen zo de onderlinge betrokkenheid te vergroten. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar dhr. M. van den Berg aan de Verbrughweg en naar dhr. Kees van Verseveld in de Jordenstraat.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034, 

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op maandag 10 mei op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl