St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

19-04-2022

Kerkdiensten.

 

Zondag 24 april 10.00 uur: ds. G. Schouten, Echteld.

Zondag 1 mei 10.00 uur: ds. A. Altena, Leersum. 

 

Kinderkerk.

 

Het Paasproject was voorlopig het laatste grote project vanuit de kinderkerk. We hebben aan dit project veel plezier beleefd, we hopen u ook. Met dit project werd ook duidelijk dat de kinderkerk echt klein is. Maar gelukkig hebben we een aantal tieners gehad die mee wilden doen met Palmpasen stokken maken en mee wilden helpen met het paasontbijt. 

Ontzettend bedankt! 

 

De kinderkerk gaat nu weer om de week plaatsvinden.

 

Catechisatie.

 

De laatste bijeenkomst van het seizoen is geweest. Na de zomervakantie starten we weer. 

 

Twee tieners vertellen:

 

Wij komen om de week op donderdag met een groepje tieners bij elkaar om te praten over de Bijbel met de dominee. Wij trekken iedere keer een kaart waar een Bijbelverhaal opstaat met een moeilijke vraag. Dit lezen we dan en praten erover. 

Wij hebben leuke en leerzame opdrachten gedaan, zo hebben wij een keertje een slinger gemaakt met hoe wij dachten dat een kerkdienst eruit zag en daarna hebben wij alle dingen op de goede plek gehangen hoe de kerkdienst eruit zag. 

Ook hebben wij interviews gehouden over de Bijbel met kerkbezoekers en wat de Bijbel voor hun betekende. 

 

Groeten, 

Sarah.

 

Dit jaar was er om de week catechisatie, zelfs met corona toen we niet bijeen konden komen hebben we met elkaar gevideobeld. 

We hebben veel geleerd en het was heel gezellig. 

We hebben het over meerdere dingen gehad en volgend schooljaar gaan we weer verder! 

 

Groeten, 

Daniëlle. 

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeestelijk beheer via de bank € 20,– en 2x € 5,–; via mevr. C. van Elst € 30,– en via dhr. H. van Leusden € 20,– voor de kinderkerk.

 

Uit de Annakamer.

 

We kijken terug op bijzondere diensten. Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, met een heerlijk paasontbijt in het jeugdgebouw. Het was fijn om deze traditie weer op te pakken na 2 jaar.

 

We kunnen terugkijken met de woorden van Jesaja 25:

 

Voor altijd doet Hij de dood teniet.

God de Heer, 

wist de tranen van elk gezicht,

De smaad van zijn volk 

neemt Hij weg

- de Heer heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen: 

‘Hij is onze God!

Hij was onze hoop: 

Hij zou ons redden.

Hij is de Heer, 

Hij was onze hoop.

Juich en wees blij: 

Hij heeft ons gered!’

 

Zo kunnen we weer verder!

 

Op de gemeenteavond zijn de werkgroepen gepresenteerd, voor zover ze nu gevormd zijn. De werkgroepen hopen in juni beleidsplannen te hebben. 

 

Ook spraken we met elkaar over de financiële situatie, door corona is er minder geld binnengekomen, en hoe het gaat binnen de gemeente. Het was een ontspannen avond.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Thea van de Pol en naar mw. Jannie van der Linden. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034, 

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: Open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Markt rondom de St. Annakerk.

 

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 3 september rommelmarkt rondom de St. Annakerk. 

 

Op zaterdag 30 april a.s. is er weer een inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk (Prinses Beatrixstraat 11 te Eck en Wiel). 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica. 

De andere inzameldagen zijn: zaterdag 28 mei, 25 juni en 27 augustus allemaal van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Namens de rommelmarktcommissie,

Jannie v.d. Linden.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op maandag 25 april op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl