St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-04-2022

Maandbrief april 2022 

 

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen  ontvangen.

 

Zondag 3 april:  5e zondag 40 dagentijd 

 

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. v.d Wel uit Langbroek

Ouderling van dienst: Th. van Wijk

Collecten: 1e collecte is voor  de diaconie

2e collecte instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 10 april: Palmpasen,  6e zondag 40 dagentijd

 

10:00 uur voorganger: Drs. H .J. Boon uit Den Burg

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden

Collecten: 1e collecte is bestemd Jong Protestant

2e collecte is bestemd voor de kerk

                                                                                         

Donderdag 14 april: Witte Donderdag Heilig Avondmaal

 

19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: H. van Leusden

Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie 

2e collecte is voor de kerk.

 

Vrijdag 15 april: Goede Vrijdag

 

19:30 uur voorganger: Ds. A. Altena uit Leersum

Ouderling van dienst: Th. van Wijk

 

Zondag 17 april: 1 e Paasdag medewerking van Cantate Deo

 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor het Hijde Park

2e collecte is voor de kerk

 

Zondag 24 april

 

10:00 uur voorganger: Ds. G. Schouten uit Echteld

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Bartimeus

2e collecte voor de kerktelefoon

 

Overige data 

 

5 april: 19:30 uur Gemeenteavond, jeugdgebouw

13 april: 20:00 uur Gesprekskring Geloof en Belijdenis, Annakamer

15 april: 18:30 uur Concert Kids Crew in de St. Maartenkerk van Maurik

19 april: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering het jeugdgebouw

26 april: 20:00 uur Bijbelkring, jeugdgebouw

28 april: 14:30 uur Soos in het jeugdgebouw 

 

Vanuit de kerkenraad

 

Op 23 maart heeft de overheid de meeste coronamaatregelen opgeheven. De kerkdiensten zijn nu ook als van ouds. Alleen blijft de oproep om bij klachten thuis te blijven. De zanggroep zal tot de Pasen zingen in afwisseling met gemeentezang. De vesper op stille zaterdag gaat dit jaar niet door. De werkgroep liturgie denkt na over de zowel rol die de zanggroep kan hebben in de eredienst als over vesper het jaar door.

 

Een uitnodiging vanuit Maurik vooral voor ouders en kinderen. In Maurik komt in het kader van Passion40daagse van de PKN Kerk in Actie: Kids Crew op Goede Vrijdag 15 april om 18:30 uur in de Sint Maartenskerk in Maurik. Een groep van 25 kinderen met begeleiding legt zingend uit waarom deze vrijdag Goede Vrijdag wordt genoemd. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar in het bijzonder wel de kinderen en de tieners en hun ouders. Wel even vooraf aanmelden.

 

https://zingenindekerk.nl/evenementen/kids-crew-maurik/

 

Daarnaast komt het Passionkruis enkele dagen in Maurik voor de paaswake. Op woensdagochtend 13 april wordt de wake geopend door Burgemeester Josan Meijers om 10:30 uur. Vanaf dan is er mogelijkheid om kaarsjes aan te steken, een vragen wandeling te kopen en je hoop uit te spreken, of een kaartje te schrijven voor iemand die het nodig heeft. De Sint Maartenskerk is open op woensdag 13 april in de ochtend en de avond en op vrijdag 15 april de hele dag. Het thema is ‘Alles komt goed?!. Vrijdag wordt de dag dus afgesloten met een concert van Kids Crew om 18:30 uur.

 

Op 5 april houden we gemeentevergadering om 19:30 uur in het jeugdgebouw. Op die avond zullen we de werkgroepen presenteren en zullen we spreken over de stand van zaken van samenwerken in klavertje 5 en de financiën. U bent allen van harte welkom. 

 

Predikant 

 

Contactgegevens predikant: Ds. T. Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

T: 0344-691034

E: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Collecten 

 

Collecten Diaconie, februari en maart:

27 februari diaconie € 50,20;

6 maart Oekraïne € 329,75;

9 maart biddag  € 67,50;

13 maart binnenlands diaconaat € 37,25;

20 maart diaconie € 28,45;

27 maart De Glind € 26,45 en via de bank € 2,50.

 

Collecten Kerkrentmeester beheer maart:

6 maart Instandhouding Predikantsplaats € 36,80;

9 maart  geluidsinstallatie;

13 maart € 36,30 pastoraat;

20 maart € 33,40 catechese;

27 maart € 37,00 eigen jeugdwerk.

 

Via de bank € 65,00, Bloemenfonds € 28,05.

Toezegging voor de Generale kas (vrijwillige bijdragen 2022 is: € 36.355,-.

Alle gevers, maar ook zij die geholpen hebben heel hartelijk dank voor dit mooie bedrag.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand mei 2022 moet uiterlijk woensdag 27 april 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl