St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

05-04-2022

Kerkdiensten. 

Zondag 10 april 10.00 uur: drs. H.J. Boon uit Den Burg, 6e zondag 40-dagentijd.

Witte Donderdag 14 april 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen, Eck en Wiel, Heilig Avondmaal.

Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur: ds. A. Altena uit Leersum.

Stille Zaterdag 16 april 19.00 uur: ouderlingen, gebedsbijeenkomst.

1e Paasdag, zondag 17 april 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, Eck en Wiel, 1e paasdag.

 

Kinderkerk.

 

Thema van ons paasproject is ‘Beloofd land in zicht’. We gaan mooie verhalen lezen en bespreken, creatief bezig zijn. In de kerk plaatsen we een mooie kijktafel waarop iedere week weer een nieuwe kijkplaat en project knutsel te zien is. Natuurlijk wordt alles weer toegelicht. Omdat we de afgelopen periode met minder structuur kinderkerk hebben gehouden zullen we wekelijks bij elkaar komen tot en met Pasen. Het paasproject zal voorlopig het laatste grote project zijn in de kerk vanuit de kinderkerk. We willen hier natuurlijk iets prachtigs van maken.

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeesterlijk beheer via de bank: € 50,–, € 10,– en € 5,– en via mw. ds. T. Nielen-Rosier 2 x € 50,–. 

Voor de weeksluiting in De Valentijn € 12,50.

 

Uit de Annakamer.

 

We zijn inmiddels al over de helft van de 40-dagentijd. Pasen komt dichterbij. Met de ouderensoos besteden we daar deze week aandacht aan en in de kerkdiensten elke week. Een docent aan de PThU zei in elk college: het gaat om kruis en opstanding in de eredienst en ik voeg toe: ook in het dagelijks leven. 

We leven met hoop in ons leven, hoe het ook verloopt. Dankzij Jezus Christus, die geleden heeft, gestorven is, begraven is en op de 3e dag opgestaan kunnen we verder. Hij leidt ons steeds terug naar God, als wij vallen of door het leven ontmoedigd raken: Hij is erbij, Hij kent het, Hij overwon. Dat dit onze houvast is.

 

Op 5 april houden we gemeentevergadering om 19.30 uur in het jeugdgebouw. Op die avond zullen we de werkgroepen presenteren en zullen we spreken over de stand van zaken van samenwerken in Klavertje 5 en de financiën. 

U bent allen van harte welkom! 

 

Op 15 april is er in de St. Maartenskerk te Maurik in het kader van het project Zingen in de kerk van PKN Kerk in Actie een concert van Kids Crew.

 

Dit concert is gratis, maar je moet van tevoren wel aanmelden: 

https://zingenindekerk.nl/evenementen/kids-crew-maurik/.

 

Van harte aanbevolen voor ouders en kinderen!

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Drost, zij is momenteel in Markant Tiel voor revalidatie, en ter bemoediging naar dhr. Martien de Jong.

 

Op 25 maart is overleden dhr. G.P. Hoogenboom. We wensen zijn familie en vrienden Gods kracht en nabijheid toe in dit verlies.

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034, 

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Markt rondom de St. Annakerk.

 

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 3 september rommelmarkt rondom de St. Annakerk. 

Op zaterdag 30 april a.s. is er weer een inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk (Prinses Beatrixstraat 11 te Eck en Wiel). 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica. 

De andere inzameldagen zijn: 

zaterdag 28 mei, 25 juni en 27 augustus allemaal van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Namens de rommelmarktcommissie,

Jannie v.d. Linden.

  

Kopij ‘De Kerk Roept’.

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 april op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl