St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

22-03-2022

Kerkdiensten.

 

Zondag 27 maart, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen, Eck en Wiel, 4e zondag 40-dagentijd.

Zondag 3 april, 10.00 uur: ds. D.M. v.d. Wel uit Langbroek, 5e zondag 40-dagentijd.

 

Kinderkerk.

 

Thema van ons paasproject is ‘Beloofd land in zicht’. We gaan mooie verhalen lezen en bespreken, creatief bezig zijn. In de kerk plaatsen we een mooie kijktafel waarop iedere week weer een nieuwe kijkplaat en project knutsel te zien is. Natuurlijk wordt alles weer toegelicht. 

Omdat we de afgelopen periode met minder structuur kinderkerk hebben gehouden zullen we wekelijks bij elkaar komen tot en met Pasen. Het paasproject zal voorlopig het laatste grote project zijn in de kerk vanuit de kinderkerk. 

We willen hier natuurlijk iets prachtigs van maken.

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeesterlijk beheer via mevr. ds. T. Nielen-Rosier € 50,–.

 

Uit de Annakamer.

 

Tijdens de familiedienst was jong en oud in de kerk. Heel fijn dat we zo weer samen konden vieren. Het is ook fijn om geen beperkingen meer te hebben in de dienst en dat we weer samen kunnen koffiedrinken. Corona waart nog wel rond, dan zit de een thuis, dan de ander. Enige voorzichtigheid lijkt nog wel op zijn plaats. De ene crisis gaat en de andere komt.

 

Op 2 maart hebben de klokken geluid voor Oekraïne. De oorlog daar maakt ook hier veel los. De kinderen en jongeren wilden hun zakgeld geven voor noodhulp. De collecte tijdens de familiedienst werd bestemd voor Oekraïne en bracht veel op. 

We hopen en bidden dat er snel een eind komt aan de verschrikkelijke situatie daar. 

 

Ons leven loopt als het ware parallel aan het thema van de 40-dagentijd van de kinderkerk: beloofd land in zicht. We hebben de toekomst die God belooft in zicht, maar we zijn er nog niet. Net als in de woestijnreis die na de bevrijding volgt zijn er tegenslagen, in ons persoonlijke leven en op het wereldtoneel. Ook wij roepen soms tegen God, waarom? Laten we ons ook vasthouden aan Hem en zijn beloftes. Aan de bevrijding die Hij belooft en waar we deze tijd bij stil staan: verlossing door Jezus Christus. In de woorden van het projectlied:

God heeft ons bevrijd voorgoed,

dat geeft elke dag weer moed.

 

Op 5 april houden we gemeentevergadering om 19.30 uur in het jeugdgebouw. Op die avond zullen we de werkgroepen presenteren en zullen we spreken over de stand van zaken van samenwerken in Klavertje 5 en de financiën. 

U bent allen van harte welkom! 

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Bleijenberg, zij is 90 jaar geworden en naar dhr. Jan Hoogendoorn.

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034, 

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer
tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Ouderensoos.

 

Op 31 maart is er weer ouderensoos. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. We beginnen om 14.30 uur, zoals altijd in het jeugdgebouw. Deze middag staat in het teken van Pasen. Na de viering is er een broodmaaltijd. Heeft u belangstelling? 

U bent van harte welkom!!!! 

U kunt zich hiervoor opgeven bij: Ans van Bruxvoort, tel. 691939 of Betty Borst, 692446. 

 

Hartelijke groet van de leiding.

 

Zet u de volgende data alvast op uw kalender: 28 april, 19 mei, 30 juni (afsluiting seizoen), 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december (kerstviering) 

Data zijn onder voorbehoud. 

 

Markt rondom de St. Annakerk.

 

Net als vorig jaar is er D.V. zaterdag 3 september rommelmarkt rondom de St. Annakerk. 

Op zaterdag 30 april a.s. is er weer een inzamelmoment om uw spullen te brengen. Dit is van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk (Prinses Beatrixstraat 11, Eck en Wiel). 

U kunt hier denken aan huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken etc. Kleding is ook van harte welkom. Geen meubels en elektronica. 

De andere inzameldagen zijn: 

zaterdag 28 mei, 25 juni en 27 augustus allemaal van 10.00-12.00 uur bij de St. Annakerk. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Namens de rommelmarktcommissie,

Jannie v.d. Linden.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 29 maart op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl