St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

08-03-2022

Kerkdiensten.

 

Woensdag 9 maart 19.30 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel, Biddag voor gewas en arbeid.

Zondag 13 maart 10.00 uur: ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort, 2e zondag 40-dagentijd.

Zondag 20 maart 10.00 uur: ds. D.M. de Jong uit Oss, 3e zondag 40-dagentijd.

 

Kinderkerk. 

 

Thema van ons paasproject is ‘Beloofd land in zicht’. 

We gaan mooie verhalen lezen en bespreken, creatief bezig zijn. In de kerk plaatsen we een mooie kijktafel waarop iedere week weer een nieuwe kijkplaat en project knutsel te zien is. Natuurlijk wordt alles weer toegelicht. 

Omdat we de afgelopen periode met minder structuur kinderkerk hebben gehouden zullen we wekelijks bij elkaar komen tot en met Pasen. 

Het paasproject zal voorlopig het laatste grote project zijn in de kerk vanuit de kinderkerk. We willen hier natuurlijk iets prachtigs van maken.

 

Giften.

 

Giften voor het kerkrentmeesterlijk beheer via mevr. ds. T. Nielen-Rosier € 10,– en via mevr. J. van der Linden € 10,–. Giften voor het bloemenfonds via de bank € 25,– en via dhr. T. van Wijk € 10,–. Via de bank is er een gift van € 1.000,– voor de kerk binnengekomen. 

 

Hartelijk dank hiervoor.

 

Herinnering voor De Kerk Roept. 

 

Een aantal weken geleden hebben we de nota voor het abonnement van De Kerk Roept 2022 bijgevoegd, zou u willen kijken of dit inmiddels is voldaan? 

 

De kerkrentmeesters.

 

Uit de Annakamer. 

 

Dankbaar zijn we dat de kerkdiensten weer gewoon kunnen plaatsvinden. Steeds meer mensen komen weer naar de kerk op zondag. Dan is de verbondenheid weer voelbaar en tastbaar.

Vanwege ziekte of ouderdom lukt het anderen niet om naar de kerk te komen. Gelukkig bestaat de mogelijkheid om mee te vieren via internet. Het beeld is inmiddels niet meer weg te denken in de kerk. 

A.s. zondag hopen we na de familiedienst ook weer samen koffie te drinken in het jeugdgebouw.

 

Ook de bijbelkring, de gespreksgroep Geloof en Belijdenis en de catechisatie konden weer doorgaan. 

Het blijft nog even wennen om weer gewoon te kunnen komen en tegelijk is het fijn om elkaar zo weer te zien en te spreken.

 

Dhr. Van den Berg uit de Homoetsestraat is op 24 februari overleden en op 1 maart was de afscheidsdienst in Maurik. 

Aansluitend is hij begraven op de begraafplaats in Eck en Wiel. 

We bidden dat God Ria en de overige familie en vrienden nabij wil zijn in dit verlies.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

De bloemen zijn de afgelopen weken als bemoediging gegaan naar mw. Van Dintel en naar mw. Van Schaik aan de Kamillekamp 59.

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer 

tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Ouderensoos.

 

Op 31 maart is er weer ouderensoos. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. We beginnen om 14.30 uur, zoals altijd in het jeugdgebouw. 

Deze middag staat in het teken van Pasen. Na de viering is er een broodmaaltijd. 

Heeft u belangstelling? 

U bent van harte welkom!!!! 

U kunt zich hiervoor opgeven bij: Ans van Bruxvoort, tel. 691939 of Betty Borst, 692446. 

Hartelijke groet van de leiding.

 

Zet u de volgende data alvast op uw kalender: 28 april, 19 mei, 30 juni (afsluiting seizoen), 29 september, 27 oktober, 24 november, 15 december (kerstviering).

Data zijn onder voorbehoud. 

 

Kopij ‘De Kerk Roept’.

 

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 15 maart op het volgende e-mail: kerkblad@kerkeckenwiel.nl