St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-03-2022

Maandbrief maart 2022

 

Van harte welkom in de Sint Annakerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.

 

Zondag 6 maart - 1e zondag 40 dagentijd (familiedienst)

 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol

Collecten: 1e collecte is voor Rwanda

2e collecte instandhouding predikantsplaats

 

Woensdag 9 maart - Biddag voor gewas en arbeid

 

19:30 uur voorganger: Ds. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: Th. van Wijk

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie

2e collecte is bestemd voor geluidsinstallatie

                                                                                         

Zondag 13 maart - 2e zondag 40 dagentijd

 

10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Amersfoort

Ouderling van dienst: H. van Leusden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor binnenlands diaconaat

2e collecte is voor het pastoraat

 

Zondag 20 maart - 3e zondag 40 dagentijd

 

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. de Jong uit Oss

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie

2e collecte is bestemd voor de catechese

 

Zondag 27 maart - 4e zondag 40 dagentijd

 

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor De Glind

2e collecte eigen jeugdwerk

 

Overige data

 

3 maart: 19:00 uur catechisatie jongeren 12-15 jaar Annakamer

15 maart: 19:30 uur kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw

17 maart: 19:00 uur catechisatie jongeren 12-15 jaar Annakamer

17 maart: 20:15 uur gesprekskring Geloof en Belijdenis Annakamer

29 maart: 20:00 uur Bijbelkring  Jeugdgebouw

31 maart: 19:00 uur catechisatie jongeren 12-15 jaar Annakamer.

31 maart: 14:30 uur soos in het jeugdgebouw.

5 april: 19:30 uur gemeenteavond jeugdgebouw. 

 

Vanuit de kerkenraad

 

Vanaf 25 februari zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven door de overheid. Voor de kerkdiensten betekent dit dat de 1,5 m vervalt en het mondkapje niet meer nodig is. Belangrijk blijft: als u klachten heeft, thuisblijven en houd rekening met elkaar. De verwachting is dat in de loop van maart alles weer terug gaat naar zoals het was. De zanggroep zal tot en met Pasen zingen in afwisseling met gemeentezang. De werkgroep liturgie denkt na over een vervolg. De vesper die gepland was op 2 maart vervalt dit jaar nog i.v.m. corona.

 

Werkgroepen

 

De werkgroepen zijn gestart. Heeft u interesse meldt u dan bij de scriba Jannie van der Linden (T: 0344-694843). Op de gemeenteavond van 5 april hoort u meer. 

 

Kaartje sturen ter bemoediging

 

In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

 

Predikant

 

Contactgegevens predikant: Ds. T. Nielen –Rosier

Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.

Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak welkom tussen 10 en 12 uur in de Annakamer.

T: 0344-691034

E: predikant@kerkeckenwiel.nl

 

Collecten

 

Collecten Diaconie januari/februari:

30 januari €24,15

6 februari werelddiaconaat € 22,15

13 februari €21,50

20 februari zendingswerk € 36,80

Collecte via de bank € 12,50

 

Collecten Kerkrentmeester beheer februari:

6 februari Instandhouding Predikantsplaats € 26,25

13 februari orgelfonds €25,50

20 februari erediensten € 49,00

 

Voor alle duidelijkheid met ingang van 1 september jl. zijn wij overgestapt naar een andere bank, dit houdt in dat heden uw giften, betalingen van collectebonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen op het volgende banknummer kunt overmaken: NL 73 RABO 0370 6999 55 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel. 

 

Informatie voor de maandbrief van de maand april 2022 moet uiterlijk woensdag 30 maart 2022 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl